Możliwość implementacji metody szacowania płynności do operacyjnego zarządzania przepływem ruchu lotniczego

Piotr Andrzej Dmochowski , Maciej Mycka , Jacek Skorupski

Abstract

One of the primary measures to ensure the safety and economy of air traffic is the traffic flow management. FMP service was established for this purpose. It imposes regulations on the traffic if it exceeds the volume treated as a limit. The aim of this study is to check whether it is possible to use for this purpose the concept of the traffic smoothness instead of the traffic volume. The measurements and analysis of air traffic controllers occupancy during handling real traffic were carried out. At the same time we have recorded the actual traffic volume and traffic smoothness. As a result, we have found a relationship between the traffic smoothness and controller’s occupancy, as well as some inconvenience during operational use of the traffic volume in FMP’s activity. As a result, this leads to the conclusion about the possibility of using the modified method of estimating the smoothness to operational air traffic flow management.
Author Piotr Andrzej Dmochowski (FT / DATE)
Piotr Andrzej Dmochowski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Maciej Mycka (FT / DATE)
Maciej Mycka,,
- Department of Air Transport Engineering
, Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
Other language title versionsPossibility of implementing the method for traffic smoothness estimation for operational air traffic flow management
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No113
Pages109-120
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpłynność ruchu lotniczego, zajętość kontrolera, zarządzanie ruchem lotniczym
Keywords in Englishair traffic smoothness, controller occupancy, air traffic management
Abstract in PolishJednym z podstawowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ekonomiczności ruchu lotniczego jest zarządzanie przepływem. Ustanowiona w tym celu służba FMP nakłada na ruch regulacje po przekroczeniu granicznych wartości wielkości ruchu. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy istnieje możliwość wykorzystania w tym celu pojęcia płynności ruchu zamiast jego wielkości. Przeprowadzono pomiary i analizę zajętości kontrolerów ruchu lotniczego w czasie obsługi rzeczywistego ruchu. Jednocześnie rejestrowano rzeczywistą wielkość i płynność ruchu. W wyniku stwierdzono istnienie zależności między płynnością ruchu a zajętością kontrolera, a także pewne niedogodności podczas operacyjnego wykorzystywania wielkości ruchu przez służbę FMP. W rezultacie prowadzi to do wniosku o możliwości zastosowania zmodyfikowanej metody szacowania płynności do operacyjnego zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
Languagepl polski
File
Dmochowski_Skorupski_16_04_01.pdf 509.95 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?