Ghosting mechaniczny

Jan Kowalczyk

Abstract

Heatset printing technique is a variation of offset technology. It is used for printing on substrates in the form of a web, wherein the printing ink is cured at a high temperature. An unsolved problem of this technique, leading to the production of printed materials with defects, still remains the phenomenon of mechanical ghosting as well as closely related to it negative piling. Given the complexity of the ghosting phenomenon, it is difficult to find a versatile technological solution leading to their elimination. You can only reduce the ghosting intensity by changing the parameters of the printing process. For a proper choice of the means, and ultimately for the effectiveness of the fight against ghosting it is necessary to well understand of all the phenomena occurring during printing. This paper attempts to identify the main parameters of the materials and processes that affect the intensity of the mechanical ghosting and to explain the mechanisms of this phenomenon.
Author Jan Kowalczyk (FPE / IMP)
Jan Kowalczyk,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesPrzegląd Papierniczy, ISSN 0033-2291
Issue year2013
Pages235-239
Keywords in Polishdrukowanie, offset, heatset, ghosting
Keywords in Englishprinting, heatse printing, ghosting
ASJC Classification2214 Media Technology; 2500 General Materials Science; 1500 General Chemical Engineering
Abstract in PolishTechnika drukowania heatsetowego jest jedną z odmian technologii offsetowej. Jest stosowana do drukowania na podłożach w postaci wstęgi, przy czym farba drukowa utwardzana jest w wysokiej temperaturze. Obecnie nierozwiązanym jeszcze problemem tej techniki, prowadzącym do powstawania druków z wadami, jest występowanie zjawiska ghostingu mechanicznego i związanego z nim ściśle pilingu negatywowego. Wobec złożoności zjawiska ghostingu, trudno jest znaleźć jakieś uniwersalne rozwiązanie technologiczne prowadzące do jego eliminacji. Możliwe jest jedynie ograniczanie intensywności występowania ghostingu przez zmianę parametrów procesu drukowania. Dla właściwego wyboru środków, a w efekcie skutecznej walki z ghostingiem konieczne jest dobre rozumienie wszystkich zjawisk zachodzących podczas drukowania. W artykule podjęto próbę określenia głównych parametrów materiałów i procesów technologicznych mających wpływ na intensywność ghostingu mechanicznego oraz wytłumaczenia mechanizmów powstawania tego zjawiska.
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.141
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?