Technologia tworzenia Georeferencyjnej Bazy Danych dla gleb zlewni Odry

Stanisław Białousz , Jerzy Chmiel , Katarzyna Osińska-Skotak , Joanna Pluto-Kossakowska

Abstract

Georeferencyjna baza danych dla gleb zlewni Odry powstaje w ramach programu koordynowanego przez Space Applications Institute /Joint Research Centre w Isprze, którego celem jest opracowanie modelu zagrożenia powodziowego w zlewni Odry. Stanowić ona będzie jedną z kilku dostępnych już, lub opracowywanych baz danych dla tego terenu. Dokładność geometryczna danych ma odpowiadać mapie w skali 1:250 000. Koordynatorem prac ze strony polskiej jest Instytut Fotogrametrii i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Proponowana technologia, dostosowana do metodyki Europejskiej Georeferencyjnej Bazy Danych o Glebach w skali 1:250 000 i do istniejących materiałów źródłowych, wykorzystuje na każdym etapie możliwe do zastosowania metody cyfrowe, zarówno w odniesieniu do fazy przygotowywania podkładu i materiałów pomocniczych do wyznaczenia konturów jednostek krajobrazowych jak również do finalnej fazy tworzenia bazy danych.
Author Stanisław Białousz (FGC / DPTSIS)
Stanisław Białousz,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Jerzy Chmiel (FGC / DPTSIS)
Jerzy Chmiel,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Katarzyna Osińska-Skotak (FGC / DPTSIS)
Katarzyna Osińska-Skotak,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Joanna Pluto-Kossakowska (FGC / DPTSIS)
Joanna Pluto-Kossakowska,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477, [2391-9477]
Issue year2000
Vol10
Pages25.1-25.8
Publication size in sheets0.3
Languagepl polski
File
arch_v10_2000_s25-1_Bialousz.pdf 2.84 MB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?