Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM

Tomasz Piotrowski

Abstract

The article presents the content of the Strategy in the scope of BIM implementation in Poland adopted by the National Council of the Polish Chamber of Civil Engineers. The overarching goal, i.e. the implementation of the basic statutory task which is to re-present members in the process of implementing BIM in Poland that leads to real impact on this process is to be achieved thro-ugh activities in the following areas: digitization of the construc-tion process, standardization, legislation and popularization of BIM. On the one hand, it is a kind of instruction for the bodies of the national chamber and regional chambers, what actions should be taken in this respect, and on the other, information for members about what they can expect from their chamber.
Author Tomasz Piotrowski (FCE / ICE)
Tomasz Piotrowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesInżynier Budownictwa: miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa., ISSN 1732-3428
Issue year2020
No5
Pages11-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishBIM
Abstract in PolishW artykule przedstawiono treść Strategii w zakresie wdraża-nia BIM przyjętą przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nadrzędny cel, czyli realizacja podstawowego zadania statutowego, jakim jest reprezentowanie członków w procesie wdrażania BIM w Polsce, co ma pozwolić na realny wpływ na ten proces, ma zostać osiągnięty poprzez działania w następujących obszarach: cyfryzacja procesu budowlanego, standaryzacja, legislacja oraz popularyzacja BIM. Jest to z jednej strony swego rodzaju instrukcja dla organów izby krajowej i izb okręgowych, jakie działania należy podejmować w tym zakresie, a z drugiej informacja dla członków o tym, czego mogą oczeki-wać od swojego samorządu.
URL https://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_05_20.pdf
Languagepl polski
File
ib_05_20.pdf 71.69 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 08-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?