Sytuacja planistyczna miasta Suwałki

Wojciech Bartoszczuk , Maciej Delnicki

Abstract

The objective of the study was to evaluate the planning activity of town Suwalki in the scope of preparation of local plans and the degree of detail of selected planning regulations. Planning documents passed in the years 1998–2015 were analysed, comprising a total of 82 plans (including 16 amendments) covering approximately 2,800 hectares (approx. 43% of the entire area of the town). Other plans are at the stage of preparation. After their passing, approx. 63% of the area of the town will be covered by plans. The analysis of selected planning regulations (including building lines, parameters, and factors) showed their considerably general character in part of the plans. This particularly concerned land division into building plots – adjustments of the existing divisions of plots, inadequate for development were sporadically performed. The above analysis permitted systematization of plans in terms of the scope of planning regulations. Almost 40% of the analyzed plans show insufficient or insignificant degree of detail. Therefore, their usefulness in the development of spatial order is limited.
Author Wojciech Bartoszczuk (FGC / CSMES)
Wojciech Bartoszczuk,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Maciej Delnicki (FGC / CSMES)
Maciej Delnicki,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Pages272-289
Publication size in sheets0.85
Book Pizoń J., Czyż Z. (eds.), Nowak J., Bartoszczuk Wojciech, Delnicki Maciej: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki, 2016, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., ISBN 978-83-65598-23-3, 340 p.
Keywords in Polish miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ustalenia planistyczne
Keywords in Englishlocal plans of spatial development, planning regulation
Abstract in PolishCelem opracowania była ocena aktywności planistycznej miasta Suwałki w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz stopnia szczegółowości wybranych ustaleń planistycznych. Przeanalizowano dokumenty planistyczne uchwalane w latach 1998 – 2015: w sumie 82 plany (w tym 16 zmian), łącznie obejmujących około 2800 ha (około 43% powierzchni całego miasta). Kolejne plany są na etapie sporządzania: po ich uchwaleniu około 63% powierzchni miasta będzie pokryte obszarami planistycznymi. Analiza wybranych ustaleń planistycznych (w tym linii, parametrów i wskaźników zabudowy) wykazała ich znaczny stopień ogólności w części planów. Szczególnie dotyczyło to kwestii podziału terenów na działki budowlane – sporadycznie przeprowadzano korekty istniejących podziałów własnościowych, nieadekwatnych pod zabudowę. Powyższa analiza pozwoliła na usystematyzowanie planów pod względem zakresu ustaleń planistycznych. Spośród analizowanych planów prawie 40% charakteryzuje się niedostatecznym lub znikomym stopniem szczegółowości, zatem ich przydatność w tworzeniu ładu przestrzennego jest ograniczona.
Internal identifier91/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_Oświadczenie_Bartoszczuk_Delnicki_Sytuacja_planistyczna_91.pdf 440.28 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?