Wybrane aspekty normy ISO 9001:2009, mające zastosowanie w procesie certyfikacji podsystemów kolejowych

Przemysław Ilczuk , Emilia Koper

Abstract

The article concerns some aspects of ISO 9001 Quality Management Systems - requirements standard, that have a potential application during railway product certification activities. This standard is a document commonly known in most enterprises, including railways. The paper presents issues, which according to the authors, may have considerable influence on the simplification measures implemented under the product certification of railway. Taking some operations described in the article aims to provide a clear and simple rules for cooperation with the notified body in order to conduct an effective and repetitive approach to the certification process. The publication focuses on the certification of subsystem, presenting a certification scheme and the possible paths subsystem verification. However, the methods of operation and guidelines presented in the standard are used in the certification process of other products. The article also concerns the necessity to aware contractors and subcontractors in scope of the matters referring to need and rules of the railway subsystem verification and to the active usage of quality management systems.
Author Przemysław Ilczuk (FT / DTC)
Przemysław Ilczuk,,
- Department of Traffic Control
, Emilia Koper (FT / DTC)
Emilia Koper,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsParticular aspects of ISO 9001:2009 standard, applicable in the railway subsystems certification process
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No111
Pages151-161
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie jakością, certyfikacja WE, podejście procesowe
Keywords in Englishquality management, WE certification, process approach
Abstract in PolishArtykuł dotyczy wybranych aspektów normy ISO 9001 Systemy zarządzania jakością –wymagania, mających potencjalne zastosowanie podczas realizacji działań certyfikacyjnych wyrobów kolejowych. Norma ta jest dokumentem powszechnie znanym w większości przedsiębiorstw, w tym kolejowych. W pracy przedstawiono zagadnienia, które zdaniem autorów mogą mieć niemały wpływ na uproszczenie działań realizowanych w ramach certyfikacji wyrobów kolejowych. Podjęcie określonych czynności opisanych w artykule ma na celu wypracowanie klarownych i prostych zasad dotyczących współpracy z jednostką notyfikowaną, w celu przeprowadzenia skutecznego i powtarzalnego podejścia do procesu certyfikacji. W publikacji skupiono się na certyfikacji podsystemu, prezentując schemat certyfikacji podsystemu oraz możliwe ścieżki weryfikacji. Niemniej metodyka działania oraz wskazówki zaprezentowane w normie mają również zastosowanie w procesie certyfikacji pozostałych wyrobów. Artykuł porusza również konieczność uświadamiania wykonawców i podwykonawców w kwestiach dotyczących potrzeby i zasad procesu weryfikacji podsystemów kolejowych oraz aktywnego stosowania systemów zarządzania jakością.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-111
Languagepl polski
File
Przemysław Ilczuk, Emilia Koper.pdf 141.84 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?