Analysis of effects of formation of non-condensable gases and water vapor during a severe accident in a boiling water nuclear reactor Analiza skutków powstawania niekondensujących gazów i pary wodnej podczas ciężkiej awarii wrzącego reaktora jądrowego

Piotr Darnowski , Grzegorz Niewiński , Michał Pawluczyk , J. Plichowska

Abstract

The effects of a total loss of power with station blackout and subsequent core meltdown for the model of boiling water reactor were simulated by using specialized computer program. The simulation included the processes running inside the reactor core as well as inside cooling systems and containment. The anal. was focused on the mechanisms of non-condensable gas generation (H₂, CO, CO₂, MeH) and steam prodn., which created the highest threat of damage of the reactor containment.
Author Piotr Darnowski (FPAE / IHE)
Piotr Darnowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Grzegorz Niewiński (FPAE / IHE)
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Pawluczyk (FPAE / IHE)
Michał Pawluczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, J. Plichowska
J. Plichowska,,
-
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (A 15 pkt)
Issue year2017
Vol1
No3
Pages51-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreaktor jądrowy awaria zasilania symulacja
Keywords in Englishnuclear reactor power failure simulation
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki symulacji przebiegu ciężkiej awarii ze stopieniem się rdzenia reaktora jądrowego typu BWR (boiling water reactor). Scenariuszem jest awaria z całkowitą utratą zasilania obiektu jądrowego SBO (station blackout). Przeanalizowano procesy zachodzące w układzie reaktora oraz w obudowie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę skupiono na zagadnieniach powstawania gazów niekondensujących (H₂, CO, CO₂, CH₄) oraz pary wodnej, które odgrywają fundamentalną rolę w utrzymaniu szczelności obudowy. Wysunięto wnioski dotyczące przebiegu symulowanej awarii i ryzyka, jakie stwarzają gazy niekondensujące i para wodna.
DOIDOI:10.15199/62.2017.2.5
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-cfb903b1-66c7-4c87-b441-47cfeb8133b4
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 24-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2017 = 0.399 (2) - 2017=0.345 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?