Obciążenia budżetów domowych wydatkami na edukację

Marlena Piekut

Abstract

An aim of the publication was to analyse differences in the level of expenditure on education and their share in total expenditure in Polish households. The data used in the study come from GUS (Poland’s Central Statistical Office) and Eurostat. In this article, there are used the following methods: analysis of variance, Scheffe’s test and correction factor. In Poland, the largest education expenditure was recorded in households of people with higher education and white-collar workers as well as in metropolitan households, the least in households of elder people, in households of pensioners and households with persons with low levels of education
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesKONSUMPCJA I ROZWóJ, ISSN 2083-6929
Issue year2016
No3
Pages32-44
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishedukacja, wydatki, konsumpcja, gospodarstwa domowe
Keywords in Englisheducation, expenditure, consumption, households
Abstract in PolishW artykule poruszono kwestie obciążeń gospodarstw domowych finansowaniem edukacji. Celem artykułu było zbadanie zróżnicowania poziomu wydatków na edukację oraz ich udziału w wydatkach ogółem w różnych typach polskich gospodarstw domowych. Materiał źródłowy stanowiły bazy danych GUS i Eurostatu. W artykule posłużono się analizą wariancji, testem Scheffego oraz wskaźnikiem korelacyjnym. W Polsce najwięcej na edukację przeznaczano w gospodarstwach domowych osób z wyższym wykształceniem i w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych, a także w gospodarstwach wielkomiejskich, najmniej zaś w gospodarstwach domowych osób starszych, w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz prowadzonych przez osoby z niskim poziomem wykształcenia
Languagepl polski
File
2_2016_Konsumpcja i Rozwój.pdf 5.14 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?