Zdolność miast na prawach powiatu do zapewnienia finansowania działań z obszaru zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Firek , Tomasz Tyc

Abstract

Investment needs of city – counties (poviat) are significant especially in the area of activities supporting sustainable development. Since the majority of them are financed using EU funds (especially using ESIF), they require the beneficiaries to use own-contribution that are complementary to Community funding. Economic data from the Polish Ministry of Finance on revenues and expenditures of local government units shows that in the years 2010 - 2017 the financial situation of those entities did improve. There is still a need to improve their financial situation in the general population. Data shows that the situation of individual analysed units is strongly diversified - it affects both large urban agglomerations as well as smaller cities lying in the southern or eastern part of the country. This indicates the need to continue monitoring the financial situation of these entities.
Author Aleksandra Firek (FASS / DPELEP)
Aleksandra Firek,,
- Department of Public Economic Law and Economic Policy
, Tomasz Tyc (FASS / DPELEP)
Tomasz Tyc,,
- Department of Public Economic Law and Economic Policy
Pages69-87
Publication size in sheets0.9
Book Sobczak Eugeniusz (eds.): Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województw oraz miast i gmin wiejskich, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-005-4, 155 p.
Keywords in PolishMiasta na prawach powiatu; Zrównoważony rozwój; Europejskie Fundusze Inwestycyjne i Strukturalne
Keywords in EnglishLocal government finance; City – counties; Sustainable development; European Structural & Investment Funds
Abstract in PolishPotrzeby inwestycyjne miast na prawach powiatów w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju są znaczne. Większość spośród nich finansowana jest ze środków UE (zwłaszcza EFSI), co wymusza potrzebę zapewnienia wkładu własnego, uzupełniającego finansowanie wspólnotowe. Dane Ministerstwa Finansów nt. przychodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego pokazuje, iż w latach 2010 – 2017 sytuacja podmiotów polepsza się. Mimo tego w dalszym ciągu niezbędna jest poprawa sytuacji finansowej ogółu miast na prawach powiatu. Dane wykazują, iż sytuacja poszczególnych analizowanych jednostek jest silnie zróżnicowana – dotyka zarówno dużych aglomeracji miejskich, jak również mniejszych ośrodków lezących zarówno na wschodzie jak i na południu kraju. Wskazuje to na konieczność dalszego monitorowania sytuacji finansowej tych podmiotów.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?