Severe plastic deformation by incremental angular splitting

Lech Olejnik , Andrzej Rosochowski , Małgorzata Rosochowska

Abstract

$A new way of generating large plastic strain in a billet by splitting it plastically by a reciprocating punch is investigated. The concept of incremental angular splitting (I-AS) is explained by referring to the severe plastic deformation process of incremental equal channel angular pressing (I-ECAP). Results of laboratory trials of I-ECAP and I-AS, using a purposely designed AA1070 billet, are presented and both processes compared. Further comparison is based on Vickers hardness distribution in the billet subjected to I-ECAP and I-AS. FE simulation results give an indication of strain distribution in both processes. A possibility of creating a gradient material by I-AS with a flat punch is considered.
Author Lech Olejnik ( / / IoMP)
Lech Olejnik,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Rosochowski - Design, Manufacture and Engineering Management, University of Strathclyde [University of Strathclyde]
Andrzej Rosochowski,,
-
-
, Małgorzata Rosochowska - Advanced Forming Research Centre, University of Strathclyde [University of Strathclyde]
Małgorzata Rosochowska,,
-
-
Journal seriesJournal of Materials Science, ISSN 0022-2461, [1573-4803 ]
Issue year2013
Vol48
No13
Pages4557-4562
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishsevere plastic deformation, incremental forming, equal channel angular pressing, ultrafine grained metals
ASJC Classification2210 Mechanical Engineering; 2211 Mechanics of Materials; 2500 General Materials Science
Abstract in PolishBadano nowy sposób generowania odkształceń o znacznych wartościach we wsadach przez ich rozdzielanie na drodze kształtowania plastycznego działaniem stempla poruszającego się ruchem oscylacyjnym. Wyjaśniono istotę koncepcji przyrostowego rozdzielania w zagięciu kanału kątowego (incremental - anqular shear – I-AS) odwołując się do techniki SPD realizowanej w metodą przyrostowego przeciskania przez kanał kątowy I-ECAP. Wyniki prób przeciskania I-ECAP wsadów z AA1070 porównano z rezultatami rozdzielania I-IS specjalnie zaprojektowanej próbki z tego samego materiału w celu pokazania podobieństw obu procesów w zakresie skutków odkształcenia. Dalsze porównania prowadzono analizując rozkłady mikrotwardości próbek po wykonaniu obu procesów. Dla porównania rozkładów odkształcenia wykonano symulacje metodą elementów skończonych. Rozważano możliwości uzyskiwania materiałów gradientowych w procesie I-AS prowadzonym z użyciem płaskiego stempla.
DOIDOI:10.1007/s10853-012-7108-5
URL http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-012-7108-5#
Languagepl polski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 30.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 5; WoS Citations = 2; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.446; WoS Impact Factor: 2013 = 2.305 (2) - 2013=2.303 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?