Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce

J. Gaździcki , Dariusz Gotlib , I. Jażdżewska , Z. Zwoliński

Abstract

This paper presents the common presentation of the authors opening the 2nd Polish Conference “GIS in Education” held in £ódŸ, on 14-15 June, 2018. In the introduction the authors referred to more than 50 years of GIS history, paying attention to its beginnings in Poland and focusing on terminological changes that mainly resulted from rapid technological development. Pro-development factors of geospatial education were successively discussed, directions of development and the role of scientists and educators were identified. In conclusions it was stated that geospatial education is essential for comprehensive civilisation progress of Poland and satisfying the needs of citizens. Therefore, it was considered, in particular, that different forms of cooperation in geospatial education, including multilateral and bilateral cooperation at the national and international level should be supported by organisation of common events, exchange of experiences and personnel and sharing educational resources.
Author J. Gaździcki
J. Gaździcki,,
-
, Dariusz Gotlib (FGC / DC)
Dariusz Gotlib,,
- Department of Cartography
, I. Jażdżewska
I. Jażdżewska,,
-
, Z. Zwoliński
Z. Zwoliński,,
-
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (B 10 pkt)
Issue year2018
VolXVI
No3(82)
Pages235-240
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishedukacja geoprzestrzenna, systemy informacji geoprzestrzennej (GIS), geomatyka, geoinformatyka
Keywords in Englishgeospatial education, geographic information systems (GIS), geomatics, geoinformatics
Abstract in PolishNiniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracając uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2018-3-Gazdzicki-inni/1740
Internal identifier91/2018
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-03-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?