Współczesne domieszki napowietrzające do betonu

Paweł Łukowski , Daniel Wiliński

Abstract

Frost action is one of the most significant factors, limiting the durability of concrete in the climate, in which it undergoes to repeating cycles of freezing and thawing. The effective measure for making concrete frost-resistant is use of air-entraining admixtures. They cause the change in the material structure, consisting in the stabilization of the air micro-bubbles in the hardened concrete. Themicro-bubbles have such spatial distribution and sizes that protect concrete against the excessive stresses created by the water, which expands when freezing. The air entraining admixtures are necessary, when the concrete is exposed to the atmospheric factors, particularly in the communication construction but also in the other fields of concrete technology.
Author Paweł Łukowski (FCE / ICE)
Paweł Łukowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Daniel Wiliński (FCE / ICE)
Daniel Wiliński,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971
Issue year2013
No10
Pages24-25
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdomieszki do betonu, mrozoodporność, napowietrzanie
Keywords in Englishconcrete in the climate, admixture, concrete technology
Abstract in PolishDestrukcja mrozowa to jeden z najpoważniejszych czynników, ograniczających trwałość betonu w klimacie, w którym jest on poddawany powtarzającym się cyklom zamrażania i rozmrażania. Skutecznym sposobem nadania betonowi mrozoodporności jest stosowanie domieszek napowietrzających. Powodują one zmianę struktury materiału, polegającą na stabilizowaniu w stwardniałym betonie mikropęcherzyków o takim rozkładzie przestrzennym i rozmiarach, że zabezpieczają one beton przed naprężeniami powstającymi na skutek zwiększania objętości przez zamarzającą wodę. Domieszki napowietrzające są nieodzowne wszędzie tam, gdzie beton jest narażony na czynniki atmosferyczne, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, ale także w innych obszarach technologii beton
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-05-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?