Wybrane zagadnienia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych

Emilia Koper , Andrzej Kochan , Przemysław Ilczuk

Abstract

This article presents a synthesis of the assessment opportunities for the implementation of automation of rail vehicles in Poland. The evaluation was to identify the threats to the implementation of automation of the above mentioned vehicles and then to assign to them the effects and probabilities of occurrence. For the purpose of probability estimation, a review of selected scientific, technical, formal and legal sources was carried out. Definitions of grades of automation (GoA) were given, assigning technical and safety functionalities to them. Functional classification has been made with regard to traffic safety. The problem of passengers' and drivers' social feelings towards the introduction of automatic vehicles has been pointed out. A formal and legal analysis of the possibility of implementing automatic rail vehicle traffic in Poland was also carried out.
Author Emilia Koper (FT / TCTI)
Emilia Koper,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Andrzej Kochan (FT / TCTI)
Andrzej Kochan,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Przemysław Ilczuk (FT / TCTI)
Przemysław Ilczuk,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
Other language title versionsSelected issues of automation of rail vehicles operation
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2019
Vol126
Pages75-87
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishautomatyczne prowadzenie pojazdu szynowego, stopnie automatyzacji (GoA), analiza formalno-prawna
Keywords in Englishautomatic train operation, grades of automation (GoA), formal and legal analysis
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono syntezę oceny możliwości wdrożenia automa-tyzacji prowadzenia pojazdów szynowych w Polsce. Ocena polegała na zidentyfikowaniu zagrożeń dla wdrożenia automatyzacji prowadzenia ww. pojazdów a następnie przypisaniu im skutków i prawdopodobieństw wystąpienia. Do celów oszacowania prawdopodobieństwa dokonano przeglądu wybranych źródeł naukowych, technicznych i formalno-prawnych. Przytoczono definicje stopni automatyzacji (GoA), przypisując im funkcjonalności techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Dokonano klasyfikacji funkcji ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Wskazano problem odczuć społecznych podróżnych i maszynistów wobec wprowadzania pojazdów automatycznych. Przeprowadzono także analizę formalno-prawną możliwości wdrożenia automatycznego ruchu pojazdów szynowych w Polsce.
URL https://www.wt.pw.edu.pl/index.php/content/download/9289/52604/file/Emilia%20Koper,%20Andrzej%20Kochan,%20Przemys%C5%82aw%20Ilczuk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?