Exposure of the load-bearing structure in the design of european high-rise buildings

Anna Stefańska , Joanna Pietrzak

Abstract

A significant spatial element of the high-rise building is its load-bearing structure. Both concealment and exposure of the load-bearing elements requires deliberate decisions. Their sizes and geometries do not allow them to be located freely or easily “masked”. Although in high-rise buildings of the European scale the aesthetic expression can be independent of the structure, some designers prefer solutions where the loadbearing structure is dominant. On the one hand, in many projects, the load-bearing structure only partially influences the aesthetics of the form (being a purely functional component), and on the other hand, the search for the original architectural expression of a skyscraper leads to an emphasis on structural logic in creating the architectural expression. The article discusses the possibilities of concealing and exposing the load-bearing structure depending on the designed structural systems and a different approach of designers to the use of the load-bearing structure for aesthetic expression.
Author Anna Stefańska (FA / CSDCETI)
Anna Stefańska,,
- Chair of Structural Design, Civil Engineering and Technical Infrastructure
, Joanna Pietrzak (FA / CSDCETI)
Joanna Pietrzak,,
- Chair of Structural Design, Civil Engineering and Technical Infrastructure
Other language title versionsEkspozycja struktury nośnej w kształtowaniu europejskich budynków wysokich
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156]
Issue year2019
No1(159)
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudynek wysoki, wieżowiec, Europa, struktura nośna, wyraz estetyczny, kształtowanie, ekspozycja konstrukcji
Keywords in Englishhigh - rise building, tall building, skyscraper, Europe, load - bearing structure, aesthetic expression, exposed structure
Abstract in PolishZnaczącym elementem przestrzennym budynku wysokiego jest jego struktura nośna. Zarówno „ukrycie”, jak i podkreślenie elementów nośnych wymaga przemyślanych decyzji, ponieważ ich gabaryty i geometria nie pozwalają na ich dowolne zlokalizowanie, a nawet na ich zamaskowanie. Chociaż w wieżowcach o europejskiej skali wyraz estetyczny może być niezależny od konstrukcji, to niektórzy projektanci preferują rozwiązania powodujące dominację struktury nośnej. Z jednej strony w wielu realizacjach struktura nośna tylko częściowo wpływa na estetykę formy (stanowiąc komponent czysto funkcjonalny), a z drugiej poszukiwania oryginalnego wyrazu architektonicznego wieżowca coraz częściej prowadzą do podkreślania logiki inżynierskiej kształtującej wieżowiec. W artykule omówiono możliwości ukrywania i eksponowania struktury nośnej w uzależnieniu od projektowanych ustrojów konstrukcyjnych oraz odmienne podejście projektantów do wykorzystywania struktury nośnej w kreowaniu wyrazu statycznego wieżowca.
URL https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/stres/177
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?