Być jak Emma Thompson

Sławomir Gzell

Abstract

The film “Sense and Sensibility” was shown in Poland under the title that could be literally translated as “Reasonable and romantic”. The plot takes us to England at the end of the 18th century and portrays the situation in which the Dashwood ladies, a mother and her three daughters, found themselves in. The older daughter, played by Emma Thompson, is immediately perceived as only the reasonable and pragmatic one. It quickly turns out that this perception of the characters’ roles can be misleading. Such opinion about the duality of the human nature, which leads to intuitive actions immediately followed by the sensible thought, seems quite logical. It can also be transferred to the realm of art, including architecture.
Author Sławomir Gzell (FA / CUDRL)
Sławomir Gzell,,
- Chair of Urban Design and Rural Landscape
Other language title versionsBeing like Emma Thompson
Pages45-51
Publication size in sheets0.5
Book Kozłowski Dariusz (eds.): Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 1, 2018, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN 978-83-65991-06-5, 138 p.
Keywords in Polishintuicja, pragmatyzm, architektura
Keywords in Englishintuition, pragmatism, architecture
Abstract in original languageFilm „Sense and Sensibility” był wyświetlany w Polsce pod tytułem „Rozważna i romantyczna”. Rzecz dzieje się w Anglii pod koniec XVIII wieku i pokazuje sytuację, w jakiej znalazły się panie Dashwood – matka i jej trzy córki. Najstarsza, grana przez Emmę Thompson, wydaje się zrazu tylko rozważna i pragmatyczna. Szybko okazuje się, że takie odczytanie roli postaci może być błędne. Taka opinia o dwoistości natury człowieka, skłaniającej się do działań intuicyjnych, żeby zaraz przykładać do nich miarę racjonalną, wydaje się dość logiczna. Można ją przenosić także na sposób tworzenia dzieł sztuki, w tym architektury.
URL https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=85589
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 16-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?