Analiza ustaleń planistycznych umożliwiających zachowanie lokalnych cech architektury na przykładzie Otwocka

Wojciech Bartoszczuk

Abstract

In many small towns there are objects of cultural value, most valuable are statutory protected. For non-monuments, specific to region or town, there is possibility of protection by the local law. The purpose of thesis is finding out how plans of spatial development influence on preserving local architectural features. Analysis concerns example of Otwock, there were evaluated plans from years 1995–2014.
Author Wojciech Bartoszczuk (FGC / CSMES)
Wojciech Bartoszczuk,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsAnalysis of planning regulations that enable preserving local architectural features – study of Otwock
Journal seriesPrzestrzeń i Forma, ISSN 1895-3247, e-ISSN 2391-7725, (B 9 pkt)
Issue year2015
No23 z. 2
Pages45-58
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishlokalne cechy architektury, plany miejscowe
Keywords in Englishlocal architectural features, local plans
Abstract in PolishW wielu małych miastach znajdują się obiekty o walorach kulturowych, najbardziej wartościowe podlegają ochronie ustawowej. Dla obiektów niebędących zabytkami, ale charakterystycznych dla danego miasta przewidziano możliwość ochrony prawem miejscowym. Celem pracy jest zbadanie, w jakim stopniu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wpływają na zachowanie lokalnych cech architektury. Analizę przeprowadzono na przykładzie Otwocka, poddając ocenie dokumenty planistyczne uchwalone w latach 1995–2014.
URL http://www.pif.zut.edu.pl/pif23-2.php
Internal identifier93/2015
projectX. Project leader: Maciejewska Alina, , Phone: +48 22 234-7223, start date 15-04-2015, planned end date 30-09-2016, end date 23-09-2016, 504/01823/1060/40.000XXX, Implemented
WGiK Działalność statutowa
Languagepl polski
File
2015_Bartoszczuk_Analiza ustalen_planistycznych_93.pdf 326.19 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back