Zastosowanie metody analizy rodzajów i skutków możliwych błędów w ocenie funkcjonowania wybranego obiektu logistycznego

Mariusz Kostrzewski

Abstract

The subject of this paper is the analysis of the risk of undesirable phenomena occurrence in a logistic facility such as a liquid fuel storage station, in which the processes of storage and handling of liquid fuels are accomplished. The FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) method was used to analyze and assess risk factors. The paper presents the formal model of the method developed by the paper’s author (expressed both with the use of quantitative and qualitative parameters), as well as an example of the method’s and model’s application.
Author Mariusz Kostrzewski (FT / DCFTE)
Mariusz Kostrzewski,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265, (B 7 pkt)
Issue year2018
No121
Pages191-201
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, FMEA, paliwa płynne, ładunki niebezpieczne, stacja składowania paliw
Keywords in English, risk factors, FMEA, petroleum products, hazardous cargo, liquid fuel storage station
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk w obiekcie logistycznym typu stacja składowania paliw płynnych, w którym realizowane są procesy magazynowania i przeładunku paliw ciekłych. Do analizy i oceny czynników ryzyka zastosowana została metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). W artykule przedstawiono opracowany przez autora model formalny metody (wyrażony zarówno z wykorzystaniem parametrów ilościowych, jak i jakościowych), a także przykład zastosowania metody i modelu.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back