Mikrostruktura polikryształu Ni po odkształceniu plastycznym i wygrzewaniu

Milena Koralnik , Dorota Jakubowska , Mariusz Kulczyk , Bogusława Adamczyk-Cieślak , Jarosław Mizera

Abstract

W pracy podjęto się obserwacji ewolucji zmian mikrostruktury w odkształconym polikrysztale Ni po procesie wygrzewania. Badania mikrostrukturalne wykonano dla materiału po wyciskaniu hydrostatycznym (HE) i następującym po nim wyżarzaniu w temperaturze 590 ˚C (ok. 0,4 Tt). Wygrzewanie przeprowadzono dla kilku wartości czasu: 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 150 s oraz 180 s. Wykonano obserwacje struktury przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), a na podstawie zdjęć dokonano analizy jakościowej i ilościowej mikrostruktury po wykonanych obróbkach. Wyniki badań przedstawiają silnie zdefektowaną mikrostrukturę, z dużą ilością dyslokacji oraz wydłużonymi ziarnami materiału o rozwiniętych granicach. Analiza ilościowa wykazała wzrost średniej wielkości ziarna dla próbki wygrzewanej w czasie 180 sekund, co może świadczyć o obecności początkowych stadiów rekrystalizacji.
Author Milena Koralnik (FMSE / DMD)
Milena Koralnik,,
- Division of Materials Design
, Dorota Jakubowska (FMSE / DMD)
Dorota Jakubowska,,
- Division of Materials Design
, Mariusz Kulczyk
Mariusz Kulczyk,,
-
, Bogusława Adamczyk-Cieślak (FMSE / DMD)
Bogusława Adamczyk-Cieślak,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Pages17-22
Publication size in sheets0.5
Book Leśny Jacek, Panfil Monika, Nyćkowiak Jędrzej (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne, 2016, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-04-4
Keywords in Polishwyciskanie hydrostatyczne, wczesne stadia rekrystalizacji
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?