Praktyczne aspekty wykorzystania mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji procesu denitryfikacji

Monika Żubrowska-Sudoł , Agnieszka Garlicka , Justyna Walczak

Abstract

Jednym z problemów występujących w oczyszczalniach ścieków są trudności w uzyskaniu stabilnej i wysoko sprawnej eliminacji związków azotu, co wynika z niekorzystnego stosunku ładunku związków węgla organicznego do związków azotu dopływających do reaktora biologicznego. W celu poprawy sprawności procesu denitryfikacji wprowadza się zazwyczaj zewnętrzne źródło węgla organicznego (np. metanol, etanol), co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Innym rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie tzw. alternatywnych źródeł węgla organicznego. Potencjalnie mogą je stanowić zdezintegrowane osady ściekowe, które w swoim składzie zawierają łatwo rozkładalne związki organiczne. W artykule przedstawiono propozycję metodyki doboru parametrów pracy mechanicznego dezintegratora, wykorzystywanego do pozyskiwania z osadów nadmiernych związków organicznych w celu intensyfikacji procesu denitryfikacji.
Author Monika Żubrowska-Sudoł ZZWOŚ
Monika Żubrowska-Sudoł,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Agnieszka Garlicka ZZWOŚ
Agnieszka Garlicka,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Justyna Walczak ZZWOŚ
Justyna Walczak,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No10
Pages376-378
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdenitryfikacja, mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych, źródło węgla organicznego
DOIDOI:10.15199/17.2016.10.4
URL http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&&id=7630
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back