Comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles

Zdzisław Chłopek , Jakub Lasocki

Abstract

The paper presents authors’ views about comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles. Methods of analysing the emissions of environmental pollutants and the energy input at the stage of production and distribution of energy carriers (from the source of obtaining an energy carrier to the fuel tank, “Well-to-Tank,” abbreviated as WtT) and at the stage of vehicle use (from the fuel tank to the vehicle wheel, “Tank-to-Wheel,” abbreviated as TtW) have been described. Results of the research carried out in compliance with the Eco-indicator 99 procedures and with the Swiss Ecological Scarcity Method, also known as the Ecoscarcity or UBP’06 method, have been analysed. In the recapitulation, the authors have criticised the existing methods of assessment of the harmful environmental impact of motorisation and proposed an original system of indicators that would characterise, in terms of pollutant emissions, the energy-related and environmental impacts exerted by motor transport at the stages of the production and distribution of energy carriers and the use of automotive vehicles.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering -Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol54
No4
Pages19-36
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishmotoryzacja, emisja zanieczyszczeń, analiza Well-to-Wheel, paliwa niekonwencjonalne
Keywords in Englishmotorisation, pollutant emissions, Well-to-Wheel analysis, alternative fuels
Abstract in PolishW pracy przedstawiono poglądy na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez eksploatację pojazdów samochodowych. Przedstawiono metody analizy emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska oraz nakładów energetycznych na etapach wytwarzania i dystrybucji nośników energii (od źródła pozyskiwania nośnika energii do zbiornika paliwa Well-to-Tank, w skrócie WtT) oraz użytkowania pojazdów (od zbiornika paliwa do koła pojazdu Tank-to-Wheel, w skrócie TtW). Przeanalizowano wyniki badań zgodnie z procedurami Eco-inicator 99 oraz szwajcarskiej metody ekologicznego deficytu (ang. Swiss Ecological Scarcity Method), nazywanej inaczej metodą Ecoscarcity lub UBP’06. W podsumowaniu autorzy dokonali krytyki istniejących metod kompleksowej oceny szkodliwości motoryzacji dla środowiska i zaproponowali oryginalny system wskaźników, charakteryzujących efekty energetyczne i ekologiczne ze względu na emisję zanieczyszczeń, związane z motoryzacją na etapach wytwarzania i dystrybucji nośników energii oraz użytkowania pojazdów samochodowych.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 9.0
Citation count*9 (2020-02-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?