Studies of the microstructure of epoxy-cement composities

Paweł Łukowski

Abstract

Introduction of polymers into the cement composites improves same of the properties of concretes and mortars. Therefore, the polymer-cement composites are successfully used in construction. The model of microstructure formation in cement composites modified with thermoplastic polymer (pre-mix modifiers) has already been developed and successfully implemented. However, the formation of microstructure in the case of epoxy-cement composites (containing post-mix modifier) demonstrates same peculiarities which should be taken into account when modelling the process. The microstructure of epoxy-cement composites and its formation is discussed in the paper. The model is offered, formulated on the basis of the microscopic observations and results of testing
Author Paweł Łukowski (FCE / ICE)
Paweł Łukowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesArchives of Civil Engineering, [Archiwum Inżynierii Lądowej], ISSN 1230-2945
Issue year2016
Vol62
No2
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcement, kompozyty epoksydowo-cementowe, modyfikacja, żywica epoksydowa
Keywords in Englishcement, epoxy, polymer, composite
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in PolishBetony i zaprawy polimerowo-cementowe (Polymer-Cement Composites, PCC), otrzymywane przez dodanie polimeru do mieszanki betonowej lub mieszanki zaprawy, przewyższają zwykły beton wytrzymałością na zginanie i rozciąganie, przyczepnością do różnych podłoży, w tym betonu, oraz szczelnością względem cieczy i gazów. PCC są szeroko stosowane w budownictwie; szczególny obszar ich użytkowania stanowią naprawy i ochrona konstrukcji betonowych, wykonywanie nawierzchni oraz wytwarzanie elementów prefabrykowanych. Wiązanie i twardnienie kompozytów polimerowo-cementowych obejmuje hydratację cementu i powstawanie ciągłej błony polimerowej. Model tworzenia się mikrostruktury kompozytu polimerowo-cementowego został opracowany i powszechne zaakceptowany w odniesieniu do betonów zawierających polimery termoplastyczne, chemicznie nieaktywne w mieszance betonowej (modyfikator typu pre-mix), takie jak poliestry akrylowe (PAE) itp. W tym przypadku błona polimerowa powstaje przez koalescencję cząstek polimeru. Jeśli natomiast stosuje się modyfikator typu post-mix (z reguły żywica epoksydowa), to dodatkowo zachodzi reakcja chemiczna między żywicą a utwardzaczem, prowadząca do przestrzennego usieciowania polimeru. W niniejszym artykule zaproponowano model tworzenia się mikrostruktury kompozytu epoksydowo-cementowego
DOIDOI:10.1515/ace-2015-0068
Languageen angielski
File
Studies on the Microstructure.pdf 740.86 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 23-10-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 23-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.623
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?