ARIES - Rozwój techniki akceleratorowej w Europie 2017-2020, konsekwencje globalne i lokalne

Ryszard Romaniuk

Abstract

Artykuł opisuje wybrane fragmenty nowo ustanowionego europejskiego infrastrukturalnego projektu naukowo-technicznego ARIES (2017-2020) - Accelerator Research and Innovation for European Science and Society w ramach programu H2020. W projekcie ARIES biorą udział instytucje naukowe z Polski - Politechnika Warszawska i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. ARIES jest merytoryczną kontynuacją poprzednich infrastrukturalnych projektów akceleratorowych realizowanych nieprzerwanie od roku 2003 - FP6 CARE - Coordinated Accelerator Research in Europe oraz FP7 TIARA - Test Infrastructure and Accelerator Research Area, EuCARD - European Coordination for Accelerator Research and Development, oraz EuCARD2. Artykuł jest jednocześnie częścią serii prac dotyczących udziału polskich doktorantów i młodych uczonych, w szczególności z Politechniki Warszawskiej, w wielkich europejskich i światowych eksperymentach klasy odkrywczej, w tym w budowie wielkiej aparatury badawczej jak FLASH i EXFEL, ESS, ITER i DEMO, IFMIF, a także satelitów budowanych przez ESA, itp. ARIES obejmuje zagadnienia oszczędzania energii, obniżania kosztów, miniaturyzacji i ultra-wysokich gradientów pola, promocji innowacji, zastosowań przemysłowych, implikacji społecznych, nowych materiałów i komponentów, nowych metod akceleracji cząstek w tym interakcji promieniowania cząsteczkowego, laserowego i plazmy, oraz budowy nowych generacji systemów. Słowa kluczowe: odnowa i utrzymanie infrastruktury badawczej, badania naukowe w Europie, technika akceleratorowa, wielkie infrastruktury badawcze, eksperymenty naukowe klasy odkrywczej, innowacje naukowo-techniczne w Europie, transfer technologii do przemysłu, implikacje społeczne.Europejskie projekty infrastrukturalne fundowane w ramach programów ramowych, obecnie H2020, a od 2020 roku w ramach planowanego UE FP9, są niezwykle ważne z kilku powodów. Te duże projekty, poprzez skupione i znaczne finansowanie, budują przyszłość w kluczo [...]
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsARIES - Development of accelerator technology in Europe 2017-2020. global and local consequences
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
No12
Pages56-63
Publication size in sheets0.5
DOIDOI:10.15199/13.2016.12.10
URL http://sigma-not.pl/publikacja-102961-aries---rozw%C3%B3j-techniki-akceleratorowej-w-europie-2017-2020,-konsekwencje-globalne-i-lokalne-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2016-12.html
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?