Niekontrolowane uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce

Anna Bojanowicz-Bablok , Aleksandra Hajduk , Barbara Gworek , Damian Kazimierz Zasina

Abstract

Monitoring data on air emissions of selected persistent org. pollutants from largest economy sectors in Poland in 1995-2012 were collected. In particular, the emissions of polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated benzodioxins, dibenzofuranes, biphenyls and C6Cl6 in 2010 in the country regions (voivodships) were estd. by using the topdown approach and presented on maps.
Author Anna Bojanowicz-Bablok
Anna Bojanowicz-Bablok,,
-
, Aleksandra Hajduk
Aleksandra Hajduk,,
-
, Barbara Gworek - Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Barbara Gworek,,
-
, Damian Kazimierz Zasina (FEE / DISEQR)
Damian Kazimierz Zasina,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Other language title versionsUncontrolled emissions of persistent organic pollutants in Poland
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No3
Pages346-351
Publication size in sheets17.3
Keywords in Polishtrwałe zanieczyszczenia organiczne, emisja TZO
Keywords in Englishpersistent organic pollutants, emissions of persistent organic pollutants
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishZebrano i przedstawiono dane z monitoringu emisji wybranych substancji o charakterze trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce w latach 1995-2012. Oszacowano, z zastosowaniem systemu top-down, poziom uwolnień HCB, PCB, PCDD/F, BaP, BbF, BkF, IdP oraz sumarycznie WWA w 2010 r. Wyniki przedstawiono na mapach z podziałem na regiony (województwa). W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się trwałym zanieczyszczeniom organicznym (TZO), jako substancjom stanowiącym zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Międzynarodowe konwencje, rozporządzenia oraz dokumenty BAT (best available techniques) i BREF (BAT reference documents) są uzupełniane o nowe zagadnienia i wytyczne oraz o nowe substancje TZO, których trwałość w środowisku, właściwości toksyczne, bioakumulacja w organizmach żywych oraz potencjał przenoszenia na dalekie odległości od źródeł uwalniania zostały udokumentowane. TZO powstają jako produkty uboczne w licznych procesach antropogenicznych, w głównej mierze w procesach termicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych, w metalurgii (prażenie rud i wtórna produkcja metali), przemyśle chemicznym (chemia związków chlorowców) lub podczas procesów termicznego przetwarzania odpadów. TZO mogą występować jako zanieczyszczenia w gazach odlotowych z procesów technicznych w przemyśle, w ściekach, a także w produktach, wszędzie tam, gdzie w surowcach występują związki chlorowców i związki organiczne, a proces przebiega w podwyższonej temperaturze. Właściwości substancji TZO wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności na etap [...]
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?