Samooczyszczanie przyłączy kanalizacyjnych działających okresowo

Cezary Bednarczyk , Maciej Ways

Abstract

W pracy przedstawiono badania dotyczące zasięgu skutecznego samooczyszczania przyłączy i początkowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wynikających stąd gwarantujących samooczyszczanie, stałych na długości, spadków tych przyłączy. Określono ponadto niezbędne, minimalne spadki kolejnych odcinków przyłączy, gwarantujące uzyskanie prędkości samooczyszczania, lecz bez nieuzasadnionego jej przekraczania . Dla uzyskania tych wartości przeprowadzono symulacje pracy przyłączy, przy założeniu różnych średnic, spadków oraz przepływów miarodajnych.Kanalizowanie centrów dużych miast mamy już praktycznie za sobą, a to oznacza, że obecnie budowane kanały są coraz dłuższe, mają mniejsze średnice a ich szczelność i spadek zużycia wody powodują, że coraz trudniej o uzyskanie prędkości samooczyszczania, przy jednoczesnym utrzymaniu głębokości w rozsądnych granicach. Najtrudniejsze warunki samooczyszczania występują, jak wiadomo, na "przyłączach" jak dla uproszczenia będziemy od tej pory nazywać całe przewody biegnące od kanału sieci zewnętrznej do granicy nieruchomości i dalej przez jej teren oraz pod budynkiem aż do pionu kanalizacyjnego [1], czyli zwierający w sobie de facto przyłącze, kanał wewnętrzny i tzw. poziomy przewód odpływowy. W budynkach wielorodzinnych odpływy ścieków mają miejsce przez większą część doby i w godzinach szczytowego zużycia wody są na tyle duże, że stwarzają możliwość długotrwałego, znaczącego wypełnienia przyłącza o średnicy 150 mm i wygenerowania na całej, nawet kilkudziesięciometrowej jego długości, prędkości samooczyszczania. W budynkach jednorodzinnych przyłącza są przeważnie puste, odpływy ścieków mają charakter silnie pulsujący i sporadyczny, by nie powiedzieć incydentalny, a ponadto zmienny na długości przyłącza . Przy projektowaniu takich przyłączy dawno już zrezygnowano ze szczegółowych obliczeń hydraulicznych opartych o wzór Manninga. Zastąpiono je coraz częstszym zmniejszaniem średnic do 100 mm i arb[...]
Author Cezary Bednarczyk (FEE / DWSWT)
Cezary Bednarczyk,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Maciej Ways (FEE / DWSWT)
Maciej Ways,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol89
No7
Pages265-271
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodelowanie, przyłącza kanalizacyjne, zasięg samooczyszczania, przepływy miarodajne
DOIDOI:10.15199/17.2015.7.3
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back