Wpływ klimatu na formy brazylijskiej architektury modernistycznej w latach 1925-1960

Grzegorz Rytel

Abstract

Brazilian modernism in architecture developed within the Modern Movement starting from the second half of 1920s, from the very beginning seeking to assert its individuality by adapting the imported solutions of European avant-garde to the climatic conditions of South America. Drawing from the tradition of Portuguese colonial baroque, modernist architects enriched the Brazilian version of International Style with some formally processed elements of the local tradition. Important features which shaped the individual character of Brazilian architecture of the time included sun shades, ceramic wall facings and the tropical flora used as an integral part of the designs.
Author Grzegorz Rytel (FA / DCAIDIF)
Grzegorz Rytel,,
- Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms
Journal seriesKwartalnik Architektury i Urbanistyki, ISSN 0023-5865
Issue year2013
No4
Pages57 - 78
Publication size in sheets1.05
Keywords in PolishBrazylia, architektura, modernizm, uwarunkowania klimatyczne
Keywords in EnglishBrazil, architecture, Modernism, climatic conditions
Abstract in PolishBrazylijska architektura modernistyczna rozwijała się w ramach ruchu nowoczesnego od drugiej połowy lat dwudziestych XX wieku. Od początku obrała własną drogę rozwoju dostosowując importowane rozwiązania charakterystyczne dla europejskiej awangardy do warunków klimatycznych Luzytoameryki. Moderniści, czerpiąc z tradycji portugalskiego baroku kolonialnego, dodali do środków wyrazu brazylijskiej wersji stylu międzynarodowego przetworzone formalnie elementy lokalnej tradycji. Istotną rolę w kształtowaniu indywidualnego charakteru architektury brazylijskiej w omawianym okresie odgrywały osłony przeciwsłoneczne, ceramiczne okładziny ścian czy też tropikalna roślinność wprowadzona jako integralny element rozwiązań projektowych.
URL http://kaiu.pan.pl/images/4.2013pdf/G.Rytel_pl.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 3.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?