Ocena zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego konstrukcji nośnych w warunkach długotrwałej eksploatacji maszyn. Część 1 – Problemy w długotrwałej rejestracji obciążeń eksploatacyjnych

Artur Jankowiak , Paweł Grabowski , Marek Kowalczyk

Abstract

The scope of the paper is to describe problems during calculating fatigue resource assessments of structural components of bucket-wheel excavator KWK-910, which may often appear during long-lasting exploitation. The considered problems refer to availability and trustworthiness of loading data acquired during operating of the machine. Those data are basis for fatigue damage calculations as well as for fatigue resource assessments of the structural joints. In the second part of the paper there were also proposed some procedures in order to keep damage calculation in periods when loading data reveals as not useful because of above mentioned problems with load data availability.
Author Artur Jankowiak (FACME / ICME)
Artur Jankowiak,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
, Paweł Grabowski (FACME / ICME)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
, Marek Kowalczyk
Marek Kowalczyk,,
-
Journal seriesGórnictwo Odkrywkowe, ISSN 0043-2075
Issue year2018
No5
Pages15-25
Publication size in sheets12.05
Keywords in PolishDegradacja zmęczeniowa, zasób eksploatacyjny, konstrukcje nośne, maszyny robocze ciężkie
Keywords in EnglishFatigue degradation, fatigue resource, supporting structures, heavy machinery.
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu zilustrowane zostało zagadnienie oceny zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego wybranych węzłów konstrukcyjnych konkretnego obiektu, wieloczerpakowej koparki kołowej KWK 910 w ramach długotrwałej eksploatacji. Przedstawiono problemy z dostępnością lub wiarygodnością danych, które mogą wystąpić w trakcie długotrwałej rejestracji przebiegów obciążeń eksploatacyjnych, a które są podstawą do wyznaczania uszkodzeń zmęczeniowych i dalej do prognozowania pozostającej trwałości węzłów. Zaproponowane metody postępowania w obliczeniach zmęczeniowych w okresach, w których wspomniane problemy z rejestracją występują przedstawiono w części drugiej artykułu.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dc22b2c7-22a0-4348-846f-1c4285ddf26b
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?