Autorska koncepcjia sytuacyjnych modeli: zasobu IK, procesów podejmowania decyzji oraz szacowania ryzyka i kompensacji zagrożeń

Michał Wiśniewski

Abstract

This article presents a synthesis of knowledge about safety management procedures for CI in the context of risk management theory and the provisions of the Polish law on emergency management of 26 April 2007. In this paper, the inadequacy of the accepted procedures at present is highlighted, as well as their continuous improvement and adaptation to prevailing political, legal, social and economic conditions. It proposes using the concept of scenario approach and situational management approach and technique AIDA and CBR to develop integral situational resource model CI. The considerations presented in this paper lead to a proposed a new method for predicting, preventing and responding to emerging crises within the CI.
Author Michał Wiśniewski (FoM / BITD)
Michał Wiśniewski,,
- Business Information Technology Department
Journal seriesStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345
Issue year2016
No1
Pages429-444
Publication size in sheets21.45
Keywords in PolishInfrastruktura krytyczna, podejście sytuacyjne, technika AIDA i CBR, zarządzanie kryzysowe, szacowanie ryzyka, scenariusz zdarzeń, efekt domina.
Keywords in EnglishCritical infrastructure, situational approach,, the technique AIDA and CBR, crisis management, threat, risk assessment, scenario of events, a domino effect
Abstract in PolishArtykuł prezentuje syntezę wiedzy na temat procesu zarządzania bezpieczeństwem IK w świetle teorii zarządzania ryzykiem oraz przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. W artykule zwrócono uwagę na niedoskonałość obecnych procedur, konieczność ich ciągłego doskonalenia oraz dostosowywania do panujących warunków politycznych, prawnych, społecznych i gospodarczych. Zaproponowano wykorzystanie koncepcji scenariuszowego, sytuacyjnego oraz techniki AIDA iCBR do opracowania integralnego sytuacyjnego modelu zasobu IK. W artykule zaproponowano metodę przewidywania, zapobiegania i reagowania na powstające sytuacje kryzysowe w obrębie IK.
ProjectHighly specialized platform supporting civil emergency planning and rescue in the Polish public administration and organizational units of the National Firefighting and Rescue System. Project leader: Zawiła-Niedźwiecki Janusz, , start date 22-12-2015, end date 21-12-2018, 513/00426/1170, Completed
WZ Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
File
PE IV 1-6-3.docx 252.32 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?