Systemy kognitywnej walki radioelektronicznej

Krzysztof Kulpa , Jacek Misiurewicz , Piotr Jerzy Samczyński , Mateusz Piotr Malanowski , Marcin Żywek , Michał Szczepankiewicz

Abstract

Electronic warfare (EW) techniques have been developed for over 70 years. The key role in EW is still played by the operator. However, the operator responds far too slowly for the present needs - the reaction should be within 1 ms or less. In addition, this reaction should be adequate for current threats. Too limited reaction does not allow for the achievement of those objectives, whereas very extensive response uses too many resources and also discloses our strategy. An adequate response to the threat is a complex problem that requires experience and knowledge, and careful observation of the effects of the applied strategy. Such action requires more complex algorithms than the classical algorithms for automatic control and requires the use of intelligence and takes advantage of the experience. It is therefore cognitive. In a natural way the operator acts this way. It is a result of proper training and gaining experience. As a result of tests and actions in EW an operator is building its own “knowledge base”, and based on this he is capable of responding in a balanced way to the known threats. Much more challenging are the new threats, which should be handled in “creative” way as fast as possible. An even greater challenge is to adapt the algorithms of radar jamming protection to the new conditions of the battlefield. At present, the adjustment is done in a long feedback loop - the operator recognizes the problem and notification are made to the manufacturer, where a group of engineers working on a solution. Therefore, the reaction time is counted in years, not a single milliseconds or seconds. Speeding up response time is therefore an essential task feasible only when cognitive systems are used. The concept of such system is presented in the article.
Author Krzysztof Kulpa (FEIT / PE)
Krzysztof Kulpa,,
- The Institute of Electronic Systems
, Jacek Misiurewicz (FEIT / PE)
Jacek Misiurewicz,,
- The Institute of Electronic Systems
, Piotr Jerzy Samczyński (FEIT / PE)
Piotr Jerzy Samczyński,,
- The Institute of Electronic Systems
, Mateusz Piotr Malanowski (FEIT / PE)
Mateusz Piotr Malanowski,,
- The Institute of Electronic Systems
, Marcin Żywek (FEIT / PE)
Marcin Żywek,,
- The Institute of Electronic Systems
, Michał Szczepankiewicz (FEIT / PE)
Michał Szczepankiewicz,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsElectronic Warfare Cognitive Systems
Pages1-9
Publication size in sheets0.5
Book XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej (kntwre2016), 2016, WAT
Keywords in Polishsystemy kognitywne, walka elektroniczna, obrona radarów, zakłócanie
Keywords in Englishcognitive systems, electronic warfare, radar defence, jamming
Abstract in PolishTechniki walki elektronicznej są rozwijane od ponad 70 lat. Do dnia dzisiejszego kluczową role w walce elektronicznej odgrywa człowiek. Operator reaguje jednak zdecydowanie za wolno w stosunku do potrzeb – reakcja powinna być zazwyczaj w czasie krótszym niż 1ms. Dodatkowo reakcja ta powinna być adekwatna do aktualnych potrzeb. Zastosowanie zbyt ograniczonej reakcji nie pozwala na osiągniecie zamierzonych celów, zastosowanie zaś zbyt obszernej reakcji powoduje wykorzystanie zbyt dużych zasobów, a także ujawnienie strategii działania stronie przeciwnej. Dobranie odpowiedniej reakcji do zagrożenia jest problemem złożonym, wymagającym doświadczenia i wiedzy, a także wnikliwej obserwacji skutków zastosowanej strategii. Działanie takie wymaga bardziej złożonych algorytmów niż klasyczne algorytmy automatycznej regulacji i wymaga zastosowania inteligencji oraz skorzystania z doświadczenia. Jest więc działaniem kognitywnym. W sposób naturalny tak postępuje operator, który w wyniku odpowiedniego szkolenia nabiera doświadczenia, zaś w wyniku przeprowadzonych prób walki z zakłóceniami buduje własną „bazę wiedzy” na podstawie której jest w stanie w wyważony sposób zareagować na znane zagrożenia. Dużo większym wyzwaniem są nowe zagrożenia, do których w sposób „twórczy” powinien się dostosować w możliwie krótkim czasie. Jeszcze większym wyzwaniem jest dostosowanie algorytmów pracy radaru i urządzeń zakłócających do nowych warunków pola walki. W chwili obecnej dostosowanie takie realizowane jest w długiej pętli sprzężenia zwrotnego – operator rozpoznaje problem i zgłasza do producenta, gdzie grupa inżynierów pracuje nad rozwiązaniem problemu. Czas reakcji jest zatem liczony w latach, a nie w pojedynczych milisekundach czy sekundach. Przyspieszenie czasu reakcji jest więc podstawowym zadaniem, możliwym do realizacji jedynie poprzez zastosowanie systemów kognitywnych, prezentowanych w artykule.
URL http://kntwre2016.wat.edu.pl/
Languagepl polski
File
Art_KNTWRE_2016_K_Kulpa_kognicja.pdf 463.53 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?