Wybrane działania wspomagające realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim

Jolanta Korkosz-Gębska

Abstract

Lubelskie Voivodship with its untapped potential opportunities still belongs to the poorest region in Poland. By 2007 it was also the poorest region in the European Union. It is famous for its picturesque landscape, clean air, good soil and a rich history, documented by many medieval monuments. Unfortunately, even these virtues, as well as well known local brands, they are not able to change the image of Lubelskie Voivodship as a region of poverty and backwardness. The situation could change by implementing in this region the concept of sustainable development, as well as engaging companies located in the area to do “social responsible business”. Companies developing their activities by taking into account social and environmental innovation create new opportunities both for its business and the surroundings. Clusters located in Lubelskie Voividship can also play a very important role in the regional development, perfectly suited to the European and national strategies of the sustainable development. The aim of this paper is to analyze selected activities carried out in the poorest Polish region, especially in the context of implementation on its territory the concept of sustainable development that could be great opportunity for using its huge potential in a way of catching up other European provinces.
Author Jolanta Korkosz-Gębska ( / / IOPS)
Jolanta Korkosz-Gębska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403
Issue year2013
Pages197-206
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, klastry, CSR
Keywords in Englishsustainable development, clusters, CSR
Abstract in PolishWojewództwo lubelskie, z niewykorzystanym potencjałem możliwości, wciąż pozostaje najbiedniejszym regionem kraju. Do roku 2007 nosiło również niechlubne miano najbiedniejszego regionu Unii Europejskiej. Lubelszczyzna jest jednym z najdalej wysuniętych na wschód obszarów, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej i może szczycić się m.in. malowniczym krajobrazem, czystym powietrzem, dobrymi glebami, czy też bogatą historią, udokumentowaną średniowiecznymi zabytkami. Jednak nawet te walory, jak i znane lubelskie marki, nie są w stanie zmienić wizerunku Lubelszczyzny, jako regionu biedy i zacofania. Sytuację może zmienić wdrażanie w regionie koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również angażowanie się lubelskich firm w odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorstwa rozwijające swoją działalność przez zastosowanie innowacji społecznych i środowiskowych tworzą bowiem nowe szanse dla własnego biznesu i całego otoczenia. Katalizatorem rozwoju regionalnego mogą być również lubelskie klastry, doskonale wpisujące się w europejskie i krajowe strategie zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy wybranych działań realizowanych na terenie Lubelszczyzny w kontekście jej zrównoważonego rozwoju oraz ocena inicjatyw związanych z wykorzystaniem potencjału regionu, w celu poprawy jego konkurencyjności i nadrobienia dystansu dzielącego go od innych województw.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?