Asfalteny naftowe – przegląd wybranych zagadnień

Przemysław Jarosiński , Aneta Lorek

Abstract

Asphaltenes are polar, aromatic and heavy-molecular-weight components of petroleum. During the processing of oil they accumulate in large quantities in heavy residue fractions. Their presence causes problems such as clogging of pipelines and deactivation of catalysts in deep conversion processes. This is due to the tendency of asphaltenes to aggregate resulting in precipitation. The article describes the structure of asphaltenes, the mechanisms of aggregation (flocculation) and the factors influencing it, as well as the consequences of this phenomenon. The methods of assessing the phase stability of crude oil and petroleum products are also presented, and the effects of dispersant additives are discussed.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Aneta Lorek (FCEMP / IC)
Aneta Lorek,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesNafta -Gaz, ISSN 0867-8871
Issue year2018
No9
Pages690-697
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishasfalteny, ropa naftowa, agregacja, stabilność fazowa, dyspergatory
Keywords in Englishasphaltenes, crude oil, aggregation, phase stability, dispersants
Abstract in PolishAsfalteny naftowe to polarne, aromatyczne składniki ropy naftowej o dużych masach cząsteczkowych. W trakcie przerobu ropy gromadzą się w dużych ilościach w ciężkich frakcjach pozostałościowych. Ich obecność powoduje problemy takie jak zatykanie rurociągów oraz dezaktywacja katalizatorów procesów pogłębionej konwersji. Jest to efektem skłonności asfaltenów do agregacji, skutkującej wytrącaniem osadów. W artykule opisano budowę cząsteczek asfaltenów, mechanizmy agregacji (flokulacji) i czynniki na nią wpływające, a także następstwa tego zjawiska. Przedstawiono również metody oceny stabilności fazowej ropy i produktów naftowych oraz omówiono działanie dodatków dyspergujących, służących jej poprawie.
DOIDOI:10.18668/NG.2018.09.08
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?