Wybrane metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu środowiska terenów górniczych

Karol Michał Przeździecki , Jarosław Zawadzki

Abstract

Monitoring i ochrona środowiska na terenach górniczych jest złożonym zadaniem obejmującym specyficzne aspekty, będące konsekwencją działalności związanej z wydobywaniem surowców mineralnych. Degradacja środowiska różni się na terenach w których wydobywa się węgiel kamienny od degradacji występującej przy wydobywaniu węgla brunatnego metodą odkrywkową. Do głównych problemów należą m.in. osiadanie terenu, zagrożenie pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych, zmiany wilgotności gleby, przekształcenie użytkowania terenu oraz złożona degradacja środowiska powodowana powyższymi czynnikami. Monitoring i badanie wyżej wymienionych aspektów środowiska terenów górniczych, szczególnie na dużych obszarach, przy użyciu metod terenowych jest trudne, czasochłonne oraz wymaga dużych nakładów finansowych. Zastosowanie systematycznych badań zdalnych, w szczególności teledetekcji satelitarnej, uzupełniających lub niekiedy wręcz praktycznie eliminujących badania terenowe pomaga uzyskać znaczne oszczędności. Niewątpliwym atutem badań zdalnych jest możliwość uzyskania informacji praktycznie w tym samym czasie na dużym obszarze, co zapewnia spójność czasową pomiarów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zjawisk wykazujących dużą zmienność w czasie i w przestrzeni(np. wilgotność gleby). W przypadku niektórych procesów, które nie wykazują dużej dynamiki, lub gdy ich analiza wymaga oceny stanu początkowego, możliwa jest analiza historyczna w oparciu o dane satelitarne sięgająca wiele lat wstecz. Badania zdalne są również dogodnym narzędziem w planowaniu, nadzorowaniu rekultywacji oraz monitoringu terenów zdegradowanych.
Author Karol Michał Przeździecki (FEE / DISEQR)
Karol Michał Przeździecki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Jarosław Zawadzki (FEE / DISEQR)
Jarosław Zawadzki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Book Badura Henryk, Michna Anna, Czerwiński Stefan (eds.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, no. 1, 2016, Gliwice - Rybnik, P.A. Nova S.A., ISBN 978-83-65265-03-6, 654 p.
Keywords in Polishteledetekcja satelitarna, monitoring środowiska, górnictwo
Keywords in Englishmine areas monitoring, satellite remote sensing, subsidence, soil moisture
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 19-12-2019, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 19-12-2019, BookChapterJournalSeries
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?