Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie: rozwój urbanizacji gminy o charakterze rolniczo-sadowniczym na przykładzie Tarczyna

Małgorzata Denis , Joanna Jaroszewicz , Anna Majewska

Abstract

W gminie Tarczyn w ostatnich latach zauważalny jest przyrost ludności. Napływ ten wynika z niewielkiej odległości od centrum stolicy (25 km). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. na planszy dotyczącej kierunków zagospodarowania zauważalne jest przeznaczenie wielu terenów, dotychczas użytkowanych rolniczo, pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub przemysłową. Taki sposób zagospodarowania pokazuje, jaka jest presja mieszkańców na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane. Pokazuje też, że możliwości rozwojowe gminy są bardzo duże, ale należy rozsądnie gospodarować przestrzenią, tak aby charakter gminy nie zmienił się, a jednocześnie nastąpił jej rozwój.
Author Małgorzata Denis (FGC / CSMES)
Małgorzata Denis,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Joanna Jaroszewicz (FGC / CSMES)
Joanna Jaroszewicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Anna Majewska (FGC / CSMES)
Anna Majewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2016
No279/2016
Pages48-61
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish małe miasto, Obszar Metropolitalny Warszawy, rozwój przestrzenny, sadownictwo
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_279/04.pdf
Internal identifier121/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_oswiadczenie_Denis, Jaroszewicz, Majewska _oddzialywanie funkcji malych miast.pdf 824 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?