Węzły miejskości w strukturach metropolitarnych

Krystyna Guranowska-Gruszecka

Abstract

Pojęcie węzły miejskości zostało wprowadzone do polskiej teorii urbanistyki przez profesora Zbigniewa Zuziaka – głównego inspiratora badań naukowych o tym kierunku w 2015 roku, sformułowanych we wniosku o grant Narodowego Centrum Nauki – rozwinięte natomiast i rozpowszechniane przez profesorów architektów Krystynę Guranowską-Gruszecką i Piotra Lorensa. Teoria dotyczy intensywnie rozwijających się policentrycznych śródmieść obszarów metropolitalnych i prezentuje nowatorskie podejście do relacji systemu transportowego i urbanizacji. Celem tego sprzężenia jest poprawa dostępności komunikacyjnej węzłów, podlegających wzrostowi intensywności użytkowania i zabudowy, wzbogacenie tych miejsc o wartościową artystycznie architekturę, zwykle multifunkcjonalną i zadbanie o wygodę pieszych. Działania te muszą wprowadzać warunki poprawnych relacji społecznych, zdrowotności przestrzeni miejskich, w tym atrakcyjnych przestrzeni publicznych i elementów zieleni Przedmiotem rozważań będą zatem wybrane przestrzenie metropolii intensywniej zagospodarowane niż inne przestrzenie w mieście oraz problemy, które ich dotyczą, w tym oprócz funkcjonalno-przestrzennych także społeczne, socjologiczne, inżynieryjne, czy technologiczne. Istotą tych rozważań jest wypracowanie drogi do powstania stosownych narzędzi działań urbanistycznych, prowadzących do porządkowania zdegradowanych przestrzeni miejskich i zrównoważonego rozwoju śródmieść. Osiągnięcie tego stanu wymaga przyjęcia nowych teorii, metod i narzędzi działania i zaakceptowania stosownych regulacji.
Author Krystyna Guranowska-Gruszecka (FA / DUDRAP)
Krystyna Guranowska-Gruszecka,,
- Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning
Other language title versionsThe theory of urban nodes in metropolitan structures
Pages14-35
Publication size in sheets1.05
Book Guranowska-Gruszecka Krystyna, Łaskarzewska Małgorzata (eds.): Węzły miasta, 2018, Politechnika Warszawska, Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-937604-3-5, 232 p.
Keywords in Polishspontaniczny rozwój śródmieść metropolii, problemy społeczne, atrakcyjność miejsca, efekt synergii, węzły miejskości, zrównoważona struktura metropolitarna
Keywords in Englishspontaneous development downtown of the metropolis, social problems, attractiveness of the place, synergy effect, hub/urban nodes, metropolitan sustainable structure
URL http://www.nka.edu.pl/wezly-miasta/ksiazka
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?