Otrzymywanie nanocząstek srebra pokrywanych polialdehydo-dekstranem

Iga Wasiak , Tomasz Ciach

Abstract

Presented study describes the experimental work on silver nanoparticles production by the reduction of solver ions by dextran derivative in water solution. In the presented method we used polyaldehyde-dextran as a reductive and protective agent and also a functionalisation ligand. The influence of process parameters i.e. the reaction time and molecular weight of polyaldehyde-dextran on the characteristic parameters of nanoparticles was evaluated. Particles were characterized by Nanosight and SEM, their UV–Vis spectroscopic absorption properties were also determined. Nanoparticles with diameter less than 100nm with relatively narrow size distribution were obtained. We found that the diameters of nanoparticles can be control by the reaction time and applied polyaldehyde-dextran concentration.
Author Iga Wasiak ZBIB
Iga Wasiak,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Tomasz Ciach ZBIB
Tomasz Ciach,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Other language title versionsPreparation of polialdehyde-dextrane coated silver nanopaticles
Journal seriesEngineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, ISSN 1429-7248
Issue year2011
Vol14
No106-108
Pages172-176
Publication size in sheets0.5
Conference21st Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 13-10-2011 - 16-10-2011, Rytro, Polska
Keywords in Polishnanocząstki srebra, polialdehydodekstran
Keywords in Englishsilver nanoparticles, polyaldehydedextran
Abstract in PolishPrezentowane badania opisują prace doświadczalne nad nanocząstkami srebra otrzymywanymi poprzez redukcję jonów srebra za pomocą pochodnej dekstranu w roztworze wodnym. W przedstawionej metodzie wykorzystano polialdehydo-dekstran jako czynnik redukujący i ochronny, a także jako ligand umożliwiający funkcjonalizację otrzymanych nanocząstek. Zbadano między innymi wpływ czasu reakcji i masy cząsteczkowej polialdehydo-dekstranu na charakterystyczne parametry nanoczastek. Otrzymane nanocząstki poddano badaniom z zastosowaniem Nanosight i SEM, oraz wykonano analizę widma UV-Vis. Opisaną metodą uzyskano nanocząstki o średnicy mniejszej niż 100 nm o stosunkowo wąskim rozkładzie średnic. Otrzymaną średnicę nanocząstek można kontrolować przez czas reakcji i zastosowane stężenie polialdehydo-dekstranu.
URL http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/106-108F.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*0 (2018-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back