On the Prediction of Floor Identification Credibility in RSS-Based Positioning Techniques

Maciej Grzenda

Abstract

Jedną z kategorii metod wyznaczania lokalizacji terminala mobilnego w budynku jest tzw. fingerprinting. W podejściu tym lokalizacja jest estymowana na podstawie podobieństwa wektora siły sygnałów radiowych do referencyjnej bazy sygnałów. W pracy zaproponowano metodę oceny wiarygodności estymowanej lokalizacji na podstawie podobieństwa lokalizacji wektorów referencyjnych o najmniejszej odległości w stosunku do analizowanego wektora wejściowego. Poddano również analizie różne metryki.
Author Maciej Grzenda (FMIS / DACSCM)
Maciej Grzenda,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
Pages610-619
Publication size in sheets0.5
Book Ali Moonis, Bosse Tibor, Hindriks Koen V., Hoogendoorn Mark, Jonker Catholijn M., Treur Jan (eds.): Recent Trends in Applied Artificial Intelligence, Lecture Notes In Computer Science, vol. 7906, 2013, Amsterdam, Sproinger Verlag, ISBN 978-3-642-38576-6, DOI:10.1007/978-3-642-38577-3
DOIDOI:10.1007/978-3-642-38577-3_63
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-38577-3_63
Languageen angielski
Score (nominal)0
Publication indicators Scopus Citations = 11
Citation count*1 (2014-12-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?