Plazmowe metody oczyszczania gazów odlotowych

Andrzej Grzegorz Chmielewski , Andrzej Pawelec , Sylwia Witman-Zając , Andrzej Dobrowolski

Abstract

W związku z dużym uprzemysłowieniem, emisja zanieczyszczeń do atmosfery stanowi istotny problem w rejonie Morza Bałtyckiego. Największa ilość szkodliwych substancji wytwarzana jest w procesach spalania w energetyce, przemyśle oraz transporcie. W odpowiedzi na postępującą degradację środowiska naturalnego następuje zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń do środowiska. W celu spełnienia wymagań prawnych poszukiwane są nowe coraz efektywniejsze metody kontroli emisji. W dziedzinie ochrony środowiska technologie wykorzystujące plazmę niskotemperaturową znajdują zastosowanie m.in. w następujących obszarach: o usuwanie SO2 i NOx z gazów pochodzących ze spalania paliw kopalnych, o usuwanie lotnych związków organicznych (LZO) ze spalin, o usuwanie lotnych związków organicznych (LZO) procesów przemysłowych wykorzystujących rozpuszczalniki, o usuwanie odorów, o sterylizacja materiałów medycznych, Ŝywności itp. Technologie plazmowe należą do najbardziej obiecujących metod kontroli emisji nowej generacji. Zarówno metody oparte na wyładowaniach elektrycznych, jak i plazmie generowanej wiązką elektronów pozwalają na skuteczne usuwanie SO2, NOx, LZO i innych zanieczyszczeń z gazów odlotowych. Dodatkowo metody te charakteryzują się brakiem kłopotliwych produktów ubocznych procesu, a takŜe duŜą elastycznością procesu. Plazma niskotemperaturowa może być wytwarzania za pomocą trzech głównych procesów: o wyładowań elektrycznych o wiązki elektronów o mikrofal. Spośród tych grup można wyróżnić szczegółowe sposoby realizacji procesu, takie jak wyładowania barierowe, łukowe, koronowe itp. KaŜdy z nich dzięki swoim zaletom i ograniczeniom może znaleźć odmienne zastosowanie np. metoda wykorzystująca wiązkę elektronów znajduje zastosowanie w energetyce, zaś wyładowanie barierowe może zostać zastosowane do oczyszczania spalin ze źródeł ruchomych. Technologie plazmowe znajdują się obecnie na różnym stopniu rozwoju – od badań laboratoryjnych, aŜ po wdrożenia przemysłowe. W pracy przedstawiono główne technologie plazmowe wykorzystywane w ochronie środowiska oraz opisano możliwości zastosowań tych technologii w róŜnych gałęziach przemysłu. Praca została wykonana w ramach projektów #033 PlasTEP oraz #104 PlasTEP+ finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Andrzej Grzegorz Chmielewski (FCPE / DPKT)
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Andrzej Pawelec
Andrzej Pawelec,,
-
, Sylwia Witman-Zając
Sylwia Witman-Zając,,
-
, Andrzej Dobrowolski
Andrzej Dobrowolski,,
-
Pages31-31
Publication size in sheets0.3
Book XI Konferencja Dla Miasta i Środowiska. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, 25 listopada 2013. Materiały konferencyjne, 2013, ul. Waryńskiego 1, Warszawa 00-645, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Keywords in Polishtechnologie plazmowe, oczyszczanie spalin
Languagepl polski
File
Chmielewski A.G. (i in.) - Plazmowe metody oczyszczania....pdf 199.97 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?