Automatyzacja procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Andrzej Kochan , Wontorski Paweł

Abstract

The paper presents the concept of automation of the design process for the railway traffic control devices. It applied this approach and system modeling object covering the whole design process. An attempt was made to prove that automation project development railway traffic control device is possible and very effective for all repetitive, typical and standardized operations. We present an original concept of system design automation (SAP). The system is based on the available software and the idea of an open platform. The system implemented a number of solutions copyright: a program combining data with graphics, scripts that automate the creation schemes, methods of data collection. Presented models: structure, data, and SAP activities using the object-oriented modeling language UML. An attempt to assess the effectiveness of the implementation of the concept.
Author Andrzej Kochan (FT / DTC)
Andrzej Kochan,,
- Department of Traffic Control
, Wontorski Paweł (FT / DTC)
Wontorski Paweł,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsThe design automation for railway traffic control devices
Journal seriesZeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, [Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie], ISSN 1231-9171, [1231-9155]
Issue year2016
VolII
No3(110)
Pages111-122
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishautomatyzacja projektowania srk, systemy CAD, modelowanie UML
Keywords in Englishdesign automation of railway traffic control, CAD, UML
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję automatyzacji procesu projektowania urządzeń srk. Zastosowano przy tym podejście systemowe i modelowanie obiektowe obejmujące całość procesu projektowania. Podjęto próbę udowodnienia, że automatyzacja tworzenia projektu urządzeń srk jest możliwa i bardzo efektywna w zakresie wszystkich powtarzalnych, typowych i ustandaryzowanych czynności. Przedstawiono autorską koncepcję systemu automatyzacji projektowania (SAP). System opiera się na dostępnym oprogramowaniu oraz idei otwartej platformy. W systemie wdrożono szereg rozwiązań autorskich: program łączenia danych z grafiką, skrypty automatyzujące tworzenie schematów, metody pozyskiwania danych. Zaprezentowano modele: struktury, danych i działania SAP wykorzystując w tym celu język modelowania obiektowego UML. Podjęto próbę oceny efektywności wdrożenia koncepcji.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?