Duch miejsca i duch czasu - pisać razem czy osobno? Gramatyka architektury

Ewa Kuryłowicz

Abstract

Architecture created in Poland of 21 st C. is somewhere a mode of self-presentation, in another cases is a meth od of shouting down the others. It is also somewhere talking without any thesis, instead with a large dose of a badly understood assertiveness. We should build a clear architectural activity, more objectified, and tied with a contemporaneity. We should begin from the most basie rules, from the certain architectural grammar. The identity can be understood as a set offeatures, which e.g. let to distinguish architecture growing out in Poland, in contrary to architecture rooted somewhere elsewhere. Those are not always any formal features. In order to understand what a spirit of the place really is, e.g. in ancient Rome there was an idea of the watchman spirit. This spirit gives life to the people and to the places, accompany them Since they a born until they are dead. It determines their character or the content.
Author Ewa Kuryłowicz (FA)
Ewa Kuryłowicz,,
- Faculty of Architecture
Journal seriesTEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Oddział PAN w Krakowie, ISSN 0079-3450, e-ISSN 2450-0038
Issue year2013
VolXLI
Pages71-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisharchitektoniczna gramatyka, duch miejsca, 1945+44=1989, innowacyjność a pamięć
Keywords in Englisharchitectural grammar, spirit of the place, 1945+44=1989, innovation vs. memory
Abstract in PolishArchitektura tworzona w Polsce XXI wieku czasem jest sposobem autoprezentacji, kiedy indziej sposobem na zakrzykiwanie innych. Bywa też gadulstwem bez tezy, za to z dużą dozą źle rozumianej asertywności. Powinniśmy budować czytelność działań architektonicznych i czynić je bardziej zobiektywizowanymi oraz związanymi ze współczesnością. Powinniśmy więc — zacząć od najbardziej podstawowych reguł, od swoistej gramatyki architektury. Tożsamość można rozumieć jako zespół cech, które np. pozwalają odróżnić architekturę powstająca w Polsce od architektury zakorzenionej gdzie indziej. Cech niekoniecznie przecież formalnych. Aby zrozumieć czym jest w istocie duch miejsca: wg starożytnych Rzymian każdy niezależny byt miał swego „geniusa” — „ducha stróża”. Duch ten daje życie ludziom i miejscom, towarzyszy im od urodzin aż do śmierci, determinując ich charakter lub treść.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 1.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?