Profilowanie odbiorcy energii elektrycznej – proste i wydajne informacyjnie

Andrzej Bień , Artur Janicki

Abstract

Roll-out of smart grids and smart metering technologies is a must for today's electricity markets. Smart meters are gradually being installed at households and business consumers. This article presents a sample solution that using a beacon allows to read energy consumption data through optical ports of electronic meters, even those non-smart ones. Near real-time read-out of an electricity meter's counter allows both the consumer and the provider to analyze power load and energy consumption of the end-user. The article shows, using an example of test installations at two families, that even simple analyses of energy consumption data can provide valuable information.
Author Andrzej Bień - Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering (EAIIB) [AGH University of Science and Technology (AGH)]
Andrzej Bień,,
-
, Artur Janicki (FEIT / IT)
Artur Janicki,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsSimple and efficient profiling of electricity consumer
Journal seriesWiadomości Elektrotechniczne, ISSN 0043-5112, (0 pkt)
Issue year2019
Vol1
No3
Pages44-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsmart metering, odbiorca energii elektrycznej, pomiar energii elektrycznej, analiza danych
Keywords in Englishsmart metering, electricity consumer, electricity measurement, data analysis
Abstract in PolishWprowadzenie technologii smart grid i smart metering jest koniecznością współczesnego rynku energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii elektrycznej są stopniowo instalowane u klientów indywidualnych i biznesowych. W niniejszym artykule pokazano przykładowe rozwiązanie, które za pomocą urządzenia typu beacon pozwala odczytywać dane pomiarowe z liczników elektronicznych, wyposażonych w port optyczny - niekoniecznie inteligentnych. Monitorowanie na bieżąco stanu licznika daje zarówno odbiorcy, jak i dostawcy możliwości analizy obciążeń i śledzenie zużycia energii u odbiorcy. W artykule pokazano na przykładzie testowych instalacji u dwóch rodzin, że już nawet bardzo proste analizy zużycia energii mogą dostarczyć użytecznych informacji.
DOIDOI:10.15199/74.2019.3.8
Languageen angielski
File
2019 Janicki Bien Profilowanie odbiorcy energii elektrycznej.pdf 649.75 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?