Narażenie na zanieczyszczenia pyłowe powietrza w trakcie uprawiania aktywności fizycznej w środowisku miejskim - badania wstępne

Anna Gayer , Dominika Mucha

Abstract

Dbałość o zdrowie jest główną przyczyną, dla której coraz więcej osób uprawia aktywność fizyczną na zewnątrz. W warunkach dobrej jakości powietrza, którym oddychamy można zakładać, że cel zdrowotny zostanie osiągnięty. Należy jednak rozważyć również sytuację, w której normy jakości powietrza nie są dochowane. W Warszawie przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu są częste i mogą budzić powszechną wątpliwość czy warto uprawiać sport na zewnątrz oraz/lub w jaki sposób zminimalizować negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Wyniki badań prowadzonych przez szerokie grono naukowców są w tej tematyce często sprzeczne i pozwalają sądzić, że nie została do tej pory wypracowana metodyka, wedle której można byłoby jednoznacznie oszacować wpływ uprawiania sportu w środowisku o niskiej jakości powietrza. Niniejsza praca zawiera podsumowanie wyników dotychczas prowadzonych badań, jak i uwzględnia wstępne wyniki pomiarów personalnych prowadzonych na terenie Warszawy. Mobilne pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 były wykonywane przez osobę aktywną fizycznie w różnych warunkach lokalizacyjnych (w centrum miasta, na przedmieściach, przy ruchliwych ulicach oraz z dala od szlaków komunikacyjnych)na początku 2016 roku. Wyniki te zostały porównane ze wskazaniami stacjonarnych stacji pomiarowych (komunikacyjnych i tła miejskiego) wchodzących w skład miejskiego systemu oceny jakości powietrza.
Author Anna Gayer (FEE / DISEQR)
Anna Gayer,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, Dominika Mucha (FEE / DISEQR)
Dominika Mucha,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Pages40-47
Publication size in sheets0.5
Book Kutyłowska Małgorzata, Trusz-Zdybek Agnieszka, Wiśniewski Jacek (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, vol. 7, 2016, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50 - 370 Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 9788374939430, 476 p.
Keywords in Polishinżynieria środowiska ; ochrona środowiska
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32851&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?