Wykorzystanie controllingu projektu w warunkach niepewności i ryzyka

Eryk Głodziński

Abstract

The main goal of the paper is to present the results of research connected with the use of project controlling in various decision taking conditions –risk and uncertainty. In the first part of the chapter threats/potentials and risks/chances management was characterised. Next the area of project controlling application and its usefulness in management were presented. Some methodological and instrumental proposals increasing efficiency and effectiveness of controlling operation were pointed.
Author Eryk Głodziński ( / / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Pages281-289
Book Głodziński Eryk (eds.): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, 2013, TNOiK, ISBN 978-83-85587-32-3, 281-289 p.
Keywords in Polishcontrolling projektu, proces podejmowania decyzji, niepweność
Keywords in Englishproject controlling, decision taking proces, uncertainty
Abstract in PolishCelem pracy jest omówienie wyników analizy wykorzystania controllingu projektu w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ryzyka i niepewności jako uwarunkowań podejmowania decyzji gospodarczych. W pierwszej części rozdziału zdefiniowano obszar zarządzania zagrożeniami/potencjałami oraz ryzykami/szansami. Następnie określono zakresu aplikacji controllingu projektu i przydatność w zarządzaniu. Wskazano na pewne rozwiązania metodyczne i narzędziowe, które mogłyby zwiększyć skuteczność i efektywność działania controllingu w badanym obszarze.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?