Performance of Internal Combustion Engine Fueled by Liquefied Petroleum Fuel with Water Addition

Maciej Paczuski , Zdzisław Chłopek , Marcin Marchwiany , Paweł Bukrejewski , Jacek Biedrzycki , Piotr Wójcik

Abstract

An attempt has been made to analyze water addition in various forms to the operating medium of an LPG fueled engine. The advantages of adding water to the operating medium of an engine has been described, both for spark and compression ignition engines powered with LPG fuel, including the impact on the operational parameters and pollutant emission. It is estimated that the addition of water to the operating medium has a beneficial effect on the thermal efficiency of circulation, at the same time contributing to the reduction of carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides emission. The methodology of empirical research on spark ignited engine fueled with LPG with water addition has been presented: testing was carried out under conditions simulating traction engine usage – under the NEDC approval drive test, consisting of an Urban Driving Cycle – UDC and an Extra Urban Driving Cycle – EUDC. The characteristics of the fuel used in the test has been described, including its composition and selected physical and chemical properties. The results of empirical research have been presented, i.e. the fuel consumption and pollutant emission. It was found that the addition of water has an effect on reducing the operational fuel consumption and emission of carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxides and carbon dioxide under engine operating conditions corresponding both to urban and extra-urban driving conditions.
Author Maciej Paczuski (FCEMP / IC)
Maciej Paczuski,,
- The Institute of Chemistry
, Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Marcin Marchwiany - Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN ORLEN)
Marcin Marchwiany,,
-
, Paweł Bukrejewski - Automotive Industry Institute
Paweł Bukrejewski,,
-
, Jacek Biedrzycki - [Automotive Industry Institute]
Jacek Biedrzycki,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Piotr Wójcik - Automotive Industry Institute
Piotr Wójcik,,
-
Journal seriesThe Archives of Automotive Engineering Archiwum Motoryzacji, ISSN 1234-754X, e-ISSN 2084-476X
Issue year2016
Vol73
No3
Pages89-101
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsilniki spalinowe, skroplony gaz ropopochodny, LPG, dodatek wody
Keywords in Englishinternal combustion engines, liquefied petroleum gas, LPG, water addition
Abstract in PolishPrzeanalizowano informacje literaturowe dotyczące dodatku wody w różnych postaciach do czynnika roboczego silnika zasilanego paliwem LPG. Opisano korzyści płynące z dodawania wody do silników o zapłonie zarówno iskrowym, jak i samoczynnym, zasilanych paliwem LPG, w tym wpływ na parametry operacyjne silnika oraz na emisję zanieczyszczeń. Ocenia się, że dodatek wody do czynnika roboczego ma korzystny wpływ na sprawność cieplną obiegu, przyczynia się również do zmniejszenia emisji tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu. Przedstawiono metodykę badań empirycznych silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwem LPG z dodatkiem wody: badania przeprowadzono w warunkach symulujących trakcyjne użytkowanie silnika – w homologacyjnym teście jezdnym – NEDC, składającym się z testu jazdy miejskiej – UDC i pozamiejskiej – EUDC. Przedstawiono charakterystykę paliwa stosowanego w badaniach: jego skład i wybrane właściwości fizyko-chemiczne. Przedstawiono wyniki badań empirycznych: zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Stwierdzono, że dodatek wody ma wpływ na zmniejszenie eksploatacyjnego zużycia paliwa oraz emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i dwutlenku węgla w warunkach pracy silnika odpowiadających jeździe zarówno miejskiej, jak i pozamiejskiej.
URL http://archiwummotoryzacji.pl/index.php?option=com_am&view=article&id=125&lang=pl
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?