Właściwości luminescencyjne kompozytów na bazie PMMA domieszkowanych nanokryształami aktywowanymi jonami ziem rzadkich

Anna Maria Jusza

Abstract

Aktywne kompozyty polimerowe, intensywnie badane i rozwijane od kilku lat, w opinii wielu autorów uważane są za rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek źródeł promieniowania koherentnego na zakres krótkofalowy (a szczególnie niebieski i zielony, dostępny w ograniczonym stopniu dla współczesnych laserów półprzewodnikowych). Polimery aktywne optycznie mogą znaleźć również szerokie zastosowanie w układach wzmacniaczy optycznych na zakres czerwony, kompatybilnych z optycznymi sieciami polimerowymi, które w ostatnich latach zaczynają być rozwiązaniem niezwykle popularnym w systemach dostępowych. Opracowana przez autorów technologia otrzymywania próbek kompozytów aktywnych na bazie PMMA w formie objętościowej stwarza niezwykle atrakcyjną możliwość wytwarzania preform światłowodowych (a następnie światłowodów aktywnych) z materiału kompozytowego. W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań spektroskopowych opracowanych materiałów, domieszkowanych nanokrystalitami tlenkowymi i fluorkowymi aktywowanymi jonami ziem rzadkich (Pr3+, Er3+ lub Tm3+). Takie domieszka pozwalają na uzyskanie wydajnej emisji (i potencjalnie generacji) w zakresie widzialnym (czerwonym, zielonym i niebieskim) widma optycznego. Wszechstronna charakteryzacja spektroskopowa nanokrystalitów oraz materiałów kompozytowych, obejmująca m.in. pomiary i analizę charakterystyk wzbudzenia i luminescencji oraz dynamiki fluorescencji stanów wzbudzonych domieszki aktywnej potwierdziła, że aktywne nanokrystality wbudowane w osnowę polimerową zachowują swoje oryginalne właściwości optyczne, a jednocześnie pozostają ekranowane zarówno od niekorzystnego oddziaływania z fononami matrycy jak również od wpływu zewnętrznych zanieczyszczeń (w szczególności jonów OH-). Wydaje się, że opracowane materiały pozwolą również na przetworzenie w postać włókien optycznych, otwierając tym samym możliwości projektowania i konstruowania nowej klasy ośrodków laserowych.
Author Anna Maria Jusza (FEIT / MO)
Anna Maria Jusza,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Corporate authorInstitute of Microelectronics and Optoelectronisc (IMiO)
Pages15
Book Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Sterdyń 25-27 października 2013, 2013, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Centrum Studiów Zaawansowanych PW, 48 p.
URL http://www.mini.pw.edu.pl/~konferencje2/uploads/news/id122/AJusza_Abstrakt_JW%20CSZ_2013.pdf
Languagepl polski
File
JW_CSZ_2014_AJusza.pdf 306.63 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?