Modyfikacja paku węglowego odpadowym poliamidem

Grzegorz Makomaski

Abstract

Polyamide waste was added to coal tar pitch (10–50% by mass) at 250°C for 30 min to produce a pitch-polymer composite. The softening point, coking value, content of components insoluble in toluene and quinoline, crystallite melting point, decomposition point and colloidal structure of the composite were determined.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsModification of coal-tar pitch with polyamide waste
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No4
Pages591-593
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishPak węglowy, poliamid, modyfikacja, kompozycje pakowo-polimerowe
Keywords in EnglishCoal-tar pitch, polyamide, modification, pitch-polymer compositions
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań wpływu dodatków odpadowego poliamidu na właściwości fizykochemiczne i termiczne oraz na budowę koloidalną paku węglowego. Kompozycje pakowo-polimerowe zawierające 10–50% mas. odpadu poliamidu sporządzano w temperaturze 250°C przez 30 min. Na podstawie oznaczeń właściwości fizykochemicznych (temperatura mięknienia, liczba koksowania, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie), termicznych oraz mikroskopowych dokonano oceny właściwości kompozycji pakowo-polimerowych.
DOIDOI:10.15199/62.2019.4.15
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?