Influence of electron beam irradiation on water-saturated biodiesel

Paweł Grabowski , Przemysław Jarosiński , Piotr Szajerski , Hanna Gwardiak

Abstract

The objective was to study changes in water-saturated biodiesel irradiated by electron beam and to analyse them considering the influence of absorbed dose. Based on obtained results it can be concluded that irradiation did not affect ester groups in FAME molecules, but strongly influenced on double bonds. Total ester content decreased linearly with the increase in absorbed dose, causing FAME not to meet the requirement of PN-EN 14214 concerning the ester content (96.5 wt%). Therefore, the use of ionizing radiation to improve biodiesel properties is unlikely, but it is worth to consider electron beam sterilisation of this biofuel.
Author Paweł Grabowski (FCEMP / IC)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Chemistry
, Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Piotr Szajerski - [Lodz University of Technology]
Piotr Szajerski,,
-
-
, Hanna Gwardiak - [Industrial Chemistry Research Institute]
Hanna Gwardiak,,
-
-
Journal seriesJournal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN 0236-5731, (A 25 pkt)
Issue year2018
Vol318
No2
Pages1401-1408
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBiodiesel, Napromienianie wiązką przyspieszonych elektronów, Modyfikacja biodiesla, Spektroskopia, Zawartość estrów
Keywords in EnglishBiodiesel, E-beam irradiation, Biodiesel modification, Spectroscopy, Esters content
ASJC Classification2307 Health, Toxicology and Mutagenesis; 2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 1607 Spectroscopy; 2310 Pollution; 2741 Radiology Nuclear Medicine and imaging; 2104 Nuclear Energy and Engineering; 1602 Analytical Chemistry
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie zmian w nasyconym wodą biodieslu napromienionym wiązką elektronów i analiza tych zmian z uwzględnieniem wpływu dawki pochłoniętej. Na podstawie wyników można stwierdzić, że promieniowanie nie oddziaływało na grupy estrowe w cząsteczkach FAME, ale wyraźnie wpłynęło na wiązania podwójne. Całkowita zawartość estrów spadała liniowo ze wzrostem dawki pochłoniętej, skutkując niespełnianiem przez FAME wymagań normy PN-EN 14214 w zakresie zawartości estrów (96,5% mas.). W związku z tym, użycie promieniowania jonizującego do poprawy właściwości biodiesla jest mało prawdopodobne, jednakże warto rozważyć sterylizację tego biopaliwa za pomocą wiązki elektronów.
DOIDOI:10.1007/s10967-018-6153-1
URL https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-018-6153-1
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.69; WoS Impact Factor: 2018 = 1.186 (2) - 2018=1.106 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?