Charakterystyka fotoutwardzalnych żywic akrylowych do zastosowań w przemyśle drzewnym

Magdalena Jurczyk-Kowalska , Magdalena Płocińska , Emilia Choińska , Andrzej Zagórski

Abstract

The UV light cured polymeric materials, based on acrylic monomers, constitute a wide group of products with a complex chemical structure. The resins obtained from three leading manufacturers of polymeric materials used in wood industry: AkzoNobel, Klumpp and KnehoLacke were investigated. The chemical structure of the resins was characterized by infrared spectroscopy (IR). The obtained spectra revealed the presence of absorption bands which are characteristic for the structure of acrylates as well as epoxides. The analysis of microstructure indicated the presence of significant amounts of fillers in the structure of tested resins. Our study showed that the AkzoNobel resin, characterized by the lowest viscosity, thermal stability, adhesion properties and hardness, contained the most amount of filler particles. The Klumpp resin was least susceptible to changes in the crosslinking conditions and showed the best adhesive properties. It was found, that the chemical structure influences the thermal and mechanical properties of the resins to a larger extent than the filler content. © 2019 Industrial Chemistry Research Institute.
Author Magdalena Jurczyk-Kowalska (FMSE / DMD)
Magdalena Jurczyk-Kowalska,,
- Division of Materials Design
, Magdalena Płocińska (FMSE / DMD)
Magdalena Płocińska,,
- Division of Materials Design
, Emilia Choińska (FMSE / DMD)
Emilia Choińska,,
- Division of Materials Design
, Andrzej Zagórski (FMSE / DMD)
Andrzej Zagórski,,
- Division of Materials Design
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol64
No05
Pages340-347
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolimery akrylowe, Mikroskopia Elektronowa, włąsciwości termiczne, UV, lepkość
Keywords in EnglishAcrylic polymers; Scanning electron microscopy SEM; Thermal properties; UVcuring; Viscosity
ASJC Classification2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics; 1500 General Chemical Engineering
Abstract in PolishFotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) scharakteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.
DOIDOI:10.14314/polimery.2019.5.4
URL https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064232634&doi=10.14314%2fpolimery.2019.5.4&partnerID=40&md5=8234336085440c2a014369860469f92b
Languagepl polski
File
04_Jurczyk_5_2019.pdf 1.95 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?