Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z izoniazydem

Agnieszka Gadomska-Gajadhur , Paweł Ruśkowski , Monika Budnicka

Abstract

Tuberculosis again poses a threat to socjety. In response to the needs in many research centers, extensive studies on drug delivery systems (DDS) containing substances already used for the treatment of tuberculosis, are started. Polymer nanospheres are a form of drug sustained release systems. These are distinguished, in comparison with other formulations, by the possibility of injecting intravenously without the risk of blood clots, easily penetration through the smallest capillaries, tissues and cells. In addition, it is possible to avoid uptake by cells of the immune system, allowing extended blood circulation. The study compares two variants of the emulsion solvent evaporation method – a w/o emulsion and a w/o/w emulsion. As stabilizera poly(vinal alcohol) was used (Mw 31 000 i 130000 g∙mol-1). As polymer matrix a polylactide (Mn 3000, 53500, 86000 g∙mol-1) was used. In both variants of the emulsion method, received spheres diameter was in range of 18–300 nm. Double w/o/w emulsion solvent evaporation method was chosen, due to the possibility of obtaining spheres of smaller size. Based on the IR spectra of freeze-dried spheres containing isoniazid revealed the presence of INH inside the PLLA spheres. Encapsulation of isoniazid in to the polylactide nanospheres was confirmed. Verified that the double emulsion w/o/w method is superior to the w/o emulsion to obtain particles of smaller size.
Author Agnieszka Gadomska-Gajadhur (FC / LTP)
Agnieszka Gadomska-Gajadhur,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Paweł Ruśkowski (FC / LTP)
Paweł Ruśkowski,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Monika Budnicka (FC / LTP)
Monika Budnicka,,
- Laboratory Of Technological Processes
Pages57-68
Publication size in sheets0.55
Book Szala M., Czyż Z. (eds.), Czyż Z., Szala M.: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania, 2016, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, ISBN 978-83-65598-21-9, 317 p.
Keywords in Polishsystem kontrolowanego uwalniania terapeutyku, gruźlica, nanosfe ry polilaktydowe, metoda emulsyjna z odparowaniem rozpuszczalnika
Keywords in Englishdrug delivery system, tuberculosis, polylactide nanospheres, emulsion solvent evaporation method
Abstract in PolishZ powodu nawrotu gruźlicy o liczbie zachorowań odpowiadającej epidemii, w wielu ośrodkach badawczych rozpoczęto intensywne badania nad systemami o przedłużonym czasie uwalniania terapeutyku tzw. DDS, zawierających stosowane już substancje przeciwgruźlicze. System DDS daje możliwość opracowania taniej, krótkotrwałej, bezpiecznej, efektywnej dla pacjenta terapii. Nanosfery polimerowe są jedną z form systemów o przedłużonym uwalnianiu terapeutyku. Ze względu na mały rozmiar mogą być podawane dożylnie bez ryzyka powstawania zakrzepów, bezproblemowo przenikać przez najmniejsze kapilary, penetrować tkanki i komórki. Zbadano metodę pojedynczej i podwójnej emulsji do otrzymywania nanosfer polimerowych. Jako stabilizator wybrano poli(alkohol winylowy) o Mw 31 000 i 130000 g∙mol-1. Jako matrycę zastosowano polilaktyd o Mn 3000, 53500, 86000 g∙mol-1. Rozmiar otrzymanych sfer był w przedziale 18–300 nm w obydwu przypadkach. Stwierdzono, że w przypadku podwójnej emulsji z PLLA o Mn3 000 g∙mol-1 otrzymuje się sfery o mniejszym rozmiarze. Na podstawie widma w podczerwieni liofilizatu sfer zawierających izoniazyd stwierdzono obecność INH wewnątrz sfer PLLA. Stwierdzono, że możliwe jest otrzymanie nanosfer polilaktydowych zawierających izoniazyd. Metoda podwójnej emulsji w porównaniu z pojedynczą prowadzi do cząstek o mniejszym rozmiarze.
URL http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/B1A4BCF9-7923-875A-A127-03A327BED6D2
Languagepl polski
File
wdpb_monografie_pliki_plik_monografia_114_org.pdf 4.73 MB
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?