Spatiotemporal multiplexing method for visual field of view extension in holographic displays with naked eye observation

Grzegorz Finke , Małgorzata Kujawińska , Tomasz Kozacki , Weronika Zaperty

Abstract

In this paper we propose a method which allows to overcome the basic functional problems in holographic displays with naked eye observation caused by delivering too small images visible in narrow viewing angles. The solution is based on combining the spatiotemporal multiplexing method with a 4f optical system. It enables to increase an aperture of a holographic display and extend the angular visual field of view. The applicability of the modified display is evidenced by Wigner distribution analysis of holographic imaging with spatiotemporal multiplexing method and by the experiments performed at the display demonstrator.
Author Grzegorz Finke (FM / IMPh)
Grzegorz Finke,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Małgorzata Kujawińska (FM / IMPh)
Małgorzata Kujawińska,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Tomasz Kozacki (FM / IMPh)
Tomasz Kozacki,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Weronika Zaperty (FM / IMPh)
Weronika Zaperty,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
Journal seriesOpto-Electronics Review, ISSN 1230-3402
Issue year2016
Vol2
No3
Pages117-125
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishholgorafia cyfrowa, wyświetlacz holograficzny, obrazowanie 3D, wizualne pole widzenia, zwielokrotnienie czasowo-przestrzenne
Keywords in Englishdigital holography; holographic display; 3D imaging; visual field of view; spatiotemporal multiplexing
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering; 3108 Radiation
Abstract in PolishW artykule proponujemy metodę, która pozwala na przezwyciężenie podstawowych problemów w wyświetlaczach holograficznych przy obserwacji gołym okiem, spowodowanych dostarczaniem zbyt małych obrazów widzianych w wąskim kącie. Rozwiązanie oparte jest na połączeniu zwielokrotnienia czasowo-przestrzennego z systemem optycznym typu 4f. Pozwala ono na zwiększenie apertury wyświetlacza holograficznego i rozszerzenie kątowe wizualnego pola widzenia. Poprawność działania zmodyfikowanego wyświetlacza jest sprawdzona przy pomocy analiz obrazów holograficznych, opartych o rozkład Wignera, oraz eksperymentów przeprowadzonych bezpośrednio na układzie.
DOIDOI:10.1515/oere-2016-0020
URL http://www.degruyter.com/view/j/oere.2016.24.issue-3/oere-2016-0020/oere-2016-0020.xml?format=INT
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; WoS Citations = 1; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.395; WoS Impact Factor: 2016 = 1.449 (2) - 2016=1.374 (5)
Citation count*2 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?