Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej

Janusz Zawiła-Niedźwiecki , Agnieszka Kamińska , Janusz Stańczak , Andrzej Zajkowski

Abstract

The public university is a entity of a particular social role, functioning simultaneously in the context of the centuries-old tradition of academic and university, as well as under the current conditions of public entities and competitive markets, educational, scientific and advisory capacity. This results in the need to find a model of organizational and functional suitable for a specific corporation which is the university. This is not only a challenge in the field of management practices, but research concerning various aspects of the organization and management. The article only ones with these challenges, which are related to the conduct of information policy and systematic computerization of public university. However, this does not close the potential of the scientific challenges of the new organization and management of public universities in Poland.
Author Janusz Zawiła-Niedźwiecki ZIG
Janusz Zawiła-Niedźwiecki,,
- Business Information Technology Department
, Agnieszka Kamińska BR
Agnieszka Kamińska,,
- Rector's Office
, Janusz Stańczak CIPW
Janusz Stańczak,,
- WUT Information Technology Centre
, Andrzej Zajkowski CIPW
Andrzej Zajkowski,,
- WUT Information Technology Centre
Other language title versionsRESEARCH CHALLENGES of PUBLIC UNIVERSITIES COMPUTERISATION
Journal seriesZeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0867-1753
Issue year2016
Vol2016
No4
Pages97-108
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishuczelnia publiczna, strategia informatyzacji, polityka informacyjna, zarządzanie projektami
Keywords in Englishpublic university, informatization strategy, information policy, project management
Abstract in PolishUczelnia publiczna jest podmiotem o szczególnej roli społecznej, funkcjonuje równocześnie w kontekście wielowiekowej tradycji akademickiej i uniwersyteckiej, jak i w ramach bieżących uwarunkowań podmiotów publicznych oraz na konkurencyjnych rynkach edukacyjnym, naukowym i doradczym. Powoduje to potrzebę poszukiwania modelu organizacyjno-funkcjonalnego odpowiedniego dla specyficznej korporacji, jaką jest taka uczelnia. Jest to nie tylko wyzwanie z zakresu praktyki zarządzania, ale i naukowe, dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacyjnego i zarządzania (Woźnicki, 2007). Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metodycznego podejścia do procesu informatyzacji uczelni publicznej oraz badań, które temu służą. Podjęto tylko te z tych wyzwań, które są związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz systematyczną informatyzacją uczelni publicznej. Nie wyczerpuje to potencjału wyzwań naukowych nowego organizowania uczelni publicznych w Polsce i zarządzania nimi .
DOIDOI:10.18276/si.2016.42-09
Languagepl polski
File
SIPom_42.pdf 2.2 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0 (2018-06-19)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back