Interpretacja wyników badań geofizycznych metodą GPP na podstawie pomiarów nasypów kolejowych

Maciej Maślakowski , Tomasz Piotrowski , R. Mieszkowski

Abstract

The article concerns the possibility of interpreting the test results obtained using a nondestructive GPR (Ground Penetrating Radar) measurement. On the basis of data obtained fromstudies on railway embankments, associated problems were indicated. There are presented examples of the causes of disturbances on GPR echograms that are not associated with the soil and its aquatic conditions but only with the presence of railway infrastructure. Thismakes that theGPRmethod efficiency is estimated at level not more than 50% what requires confirmation in conventional geotechnical tests
Author Maciej Maślakowski (FCE / IRB)
Maciej Maślakowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Tomasz Piotrowski (FCE / ICE)
Tomasz Piotrowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, R. Mieszkowski
R. Mieszkowski,,
-
Other language title versionsInterpretation of the GPR results of geophysical research in example of measurements of railway embankments
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No2
Pages12-14
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbadania nieniszczące, metoda GPR, defekty podtorza
Keywords in English non-destructive test, GPR method, defects in rail subgrade.
Abstract in PolishArtykuł dotyczy możliwości interpretacji wyników badań uzyskanych metodą nieinwazyjną GPR (Ground Penetrating Radar). Na podstawie danych uzyskanych z badań nasypów kolejowych wskazano problemy z tym związane. Przedstawiono przykładowe przyczyny powstawania zakłóceń na echogramach GPR, które nie są związane ze środowiskiem gruntowo-wodnym, a jedynie z infrastrukturą kolejową. To sprawia, że skuteczność metody GPR jest szacowana na nie więcej niż 50% i wymaga potwierdzenia konwencjonalnymi badaniami geotechnicznymi.
DOIDOI:10.15199/33.2016.02.04
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?